Billy Graham om læren og de gode gjerninger

...den mest velformulerte bønn er ofte den som blir uttrykt gjennom hender som helbreder og velsigner. En av de høyeste former for tilbedelse er uselvisk, kristen tjeneste. Vi trenger færre ord og flere gode gjerninger. Vi trenger mindre prat og mer medlidenhet, færre troserklæringer og mer barmhjertighet...
...
læren er viktig. Men Bibelen taler også om betydningen av å gjøre de ting som vår Herre Jesus befaler...
Les mer...

Statuen uten hender

...hvis ikke vi gir mat til de sultne, vann til de tørste, husrom til de fremmede, viser omtanke for fanger og kler de nakne, hvem skal da gjøre det...
Les mer...

Tro og gjerninger - Andakt av Erlind Ruud

...det fortelles at Walter Scott en gang ble rodd over en skotsk innsjø. Da la han merke til at det var en innskrift på begge årene. På den ene sto "TRO" og på den andre "GJERNINGER". Den berømte dikter spurte ferjemannen hva dette skulle bety...
Les mer...

Martin Luthers berømte formulering om kristendom og gode gjerninger

...gode gjerninger gjør ingen til kristen. Men en kristen gjør gode gjerninger...
Les mer...

Undervisning om gode gjerninger

Hva Bibelen sier om gode gjerninger, er tema for denne undervisningen.
Les mer...