Colton Burpos opplevelse fra Himmelen

...foreldrene trodde at han fantaserte, men da han fortalte hva de gjorde på operasjonsbordet, visste de ikke hva de skulle tro. Og da Colton fortalte at han egentlig hadde to søstre, men at én av dem var i himmelen, ble foreldrene overbevist om at han ikke kunne ha diktet det opp...
Les mer...

Fikk se Himmelen etter 7 1/2 år med intens bønn

...misjonæren Percy Collet arbeidet i nesten 50 år med å møte de fysiske og åndelige behov for folk i Amazonas-området i Sør-Amerika. Etter å ha brukt livet sitt på å lære de unådde i disse områdene opp i Guds ord samt lege de syke, begynte han å be:

”Herre, hvis jeg har funnet nåde i dine øyne, vis meg din herlighet.”

I 1982, da en liten gruppe, inkludert Collet og en ung lege, var i en periode med bønn og faste, kom en Herrens engel og tok hans sjelelegeme til himmelen hvor han var i fem og et halvt døgn, regnet i jordisk tid.

Etter at han kom tilbake fra himmelen, flyttet han til USA og brukte resten av livet sitt på å formidle sin kunnskap om himmelen samt viktigheten av kristen enhet og bønn. Han ble ved en anledning invitert til å holde møter i Montgomery i USA. Avisen Montgomery Advertiser-Journal skrev blant annet følgende fra møtene, 1. september 1984...
Les mer...

Amma Teodora om hva som kreves for å gå inn gjennom den trange port

-La oss streve for å komme inn gjennom den trange port. Trær som ikke har mestret vinterens stormer kan ikke bære frukt. Slik er det også med oss. Vi lever i en stormfull tid, og det er bare ved å gjennomleve fristelser og prøvelser at vi kan skaffe oss en arv i det himmelske kongedømme.
Les mer...

Barnabas' brev om de to veier

...det er to veier som representerer hver sin lære og makt: Den ene er lysets vei, den andre mørkets. Det er stor forskjell mellom de to veiene. For over den ene veien har Guds lysbringende engler fått oppsyn, over den andre Satans...
Les mer...

Kapittel 12 i boka "Ved Mesterens føtter" av Sadhu Sundar Singh

-Herre, hvor er Himmelen og Helvete, og hvordan er deres art?
Les mer...

Undervisning om Himmelen og Paradis

Hva Bibelen sier om Himmelen og Paradis, er tema for denne undervisningen.
Les mer...