Trosbekjennelse (fra Iona)

...vi tror på Jesus Kristus, som kom for å helbrede oss og fri oss fra all undertrykkelse...
Les mer...

Den athanasianske trosbekjennelse

Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro...Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt...
Les mer...

Den nikenske trosbekjennelse

Vi tror på èn Gud, den allmektige Far,som har skapt himmel og jord, alt synlig og usynlig...
Les mer...

Den apostoliske trosbekjennelse

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper...
Les mer...

De eldstes trosbekjennelse

Guds egenskaper i korthet...

Les mer...