Herren forflyttet Percy Collet og bilen han satt i

…jeg var omtrent 20 minutter for sen til en avtale.

Jeg sa:

-Jesus, få meg dit.

Og Gud tok meg og bilen og førte oss over hustakene og satte meg ned noen fot fra der jeg hadde avtalen...
Les mer...

Hvordan Habakkuk ble forflyttet fra Judea til Babylon for å gi mat til Daniel i løvehulen

...da sa Herrens engel til Habakkuk:

-Ta måltidet du har gjort i stand med deg til Babylon, til Daniel i løvehulen.

Men Habakkuk sa:

-Herre, jeg har aldri vært i Babylon. Jeg vet ikke hvor løvehulen er.

Da tok Herrens engel tak i hårluggen hans og førte ham i susende fart til Babylon og satte ham ned ved hulen. Habakkuk ropte:

-Daniel, Daniel! Ta imot maten som Gud sender deg.

Daniel sa:

-Så har du husket meg, Gud! Du svikter ikke dem som elsker deg.

Så stod Daniel opp og spiste. Herrens engel førte straks Habakkuk tilbake til hjemstedet hans...

Les mer...

Om sigden som kom opp av vannet og satte seg fast på håndtaket igjen

...goteren begynte å hugge løs på det tette krattet av alle krefter, men rett som det var fór sigden av håndtaket og forsvant i innsjøen, og den var så dyp at det ikke var håp om å finne den igjen.

Goteren løp bort til munken Maurus, helt skjelven fordi han hadde mistet sigden. Han sa fra om hva som hadde skjedd, og ba om å få bot for sin feil. Men Maurus ville først gi beskjed til Guds tjener Benedikt. Da han fikk høre hva som var hendt, gikk han til stedet der det hadde skjedd, tok håndtaket ut av hånden på goteren og kastet det i sjøen. Og straks kom sigden opp fra dypet og festet seg til håndtaket igjen. Benedikt ga redskapen tilbake til goteren og sa:

-Her er den; arbeid videre, og ikke vær lei deg...

Les mer...

Munken Maurus løp på vannet for å redde gutten Placidus

...så snart han hadde bedt om og fått velsignelsen, løp Maurus av gårde for å oppfylle sin fars befaling, helt til det stedet der gutten var ført med bølgen. Han tok tak i håret hans og trakk ham tilbake til land igjen. Så snart han var på land, kom han til seg selv og så seg tilbake. Da skjønte han at han hadde løpt på vannet, mens han hele tiden trodde at han var på land. Da det gikk opp for ham hva han hadde gjort, ble han både overveldet og forskrekket...
Les mer...

Amun ble plutselig ført over til den andre siden av elven

...han fikk ham til å love å ikke fortelle det videre til noen før hans død. Deretter fortalte han at han hadde blitt båret over og stilt på den andre siden. Han hadde ikke gått på vannet – det kan intet menneske gjøre, bare Herren og de han gir tillatelse, som han gjorde med den store apostelen Peter (Matt. 14:29)...
Les mer...

Overnaturlig forflytning - Jesus og disiplene i Johannes 6, 17-21

...de ville da ta Ham om bord i båten, og straks var båten ved land der de skulle...
Les mer...

Om livet til Maria av Egypt

...da hun ville følge strømmen inn i kirken, var det som om en usynlig hånd holdt henne tilbake. Hun forsøkte flere ganger, men i motsetning til alle andre slapp hun av uforklarlige grunner ikke inn. Hun ble stående igjen alene ute på gårdsplassen. Etter å ha tenkt seg om en stund skjønte hun at det var hennes syndige liv som var grunnen til at hun ikke slapp inn i helligdommen. Det utløste hos henne gråt og fortvilelse over seg selv og sine handlinger...

...en stemme som sa at hun skulle krysse over elva Jordan, for på den andre sida ville hun finne fred for sitt urolige hjerte...

...da oppdaget Sosima at hun svevde over bakken, og han falt i ærefrykt ned på kne. Men Maria forsikret ham om at hun var et vanlig menneske og en synder...

...gjorde korsets tegn over elva. Så kom hun vandrende på vannet over til hans side...

...da skjedde ifølge legenden det samme som hadde skjedd med Antonius den Store ved Paulus av Thebens døde legeme: Ei stor løve sto plutselig ved Maria...

Les mer...