Undervisning om å være en ordets gjører

Hva Bibelen sier om å innrette sitt liv i tråd med Guds ord, er tema for denne undervisningen.
Les mer...