Erling Ruud om menneskets naturlige lyst til sannhet

...av naturen har ingen mennesker lyst til sannheten. Alle er tilbøyelige til å pynte litt på sannheten om seg selv. Vi er alle av naturen selvbedragere...
...alle som vil sannheten, må følge Kristus. Han er sannheten. Alle som vil sannheten, må bøye seg for Guds ord, for der er den høyeste sannheten, ja den eneste...
...den dypeste visdom er å være sann mot seg selv og mot Gud. All verdens visdom er dårskap dersom den ikke erkjenner menneskets ondskap og Guds hellighet, vår fortapthet og Guds frelse...
...det går an å be om den høyeste visdom, og Gud vil gi den...
Les mer...

Litt om visdom

...visdom er å bruke kunnskapen på best mulig måte...

...filosofen Nicholas Maxwell mener at akademia bør endre fokus fra tilegnelse av kunnskap til å søke og fremme visdom. Maxwell definerer visdom som evnen til å innse hva som er av verdi i livet, for en selv og for andre...

...gudsfrykt er begynnelsen til eller grunnlaget for visdom...

...visdom er av større verdi enn gull og sølv...

Les mer...

Jeremia 9, 23-24 om visdom, makt, rikdom, forstand og gudsfrykt

...den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den mektige skal ikke rose seg av sin makt, den rike skal ikke rose seg av sin rikdom...
...
den som roser seg, skal rose seg av dette: At han har forstand og kjenner Meg. Jeg er Herren som øver barmhjertighet, rett og rettferdighet på jorden. For i alt dette har Jeg velbehag, sier Herren...
Les mer...

Harald Olsen om hensikten med ørkenlivet

...på samme måte som fisker dør når de holdes for lenge ute av vannet, vil munker som driver utenfor cella si – eller bruker sin tid blant verdens mennesker – miste styrken i den indre freden. Slik fisken som bringes tilbake til sjøen må vi skynde oss tilbake til cella vår, i frykt for at hvis vi nøler for lenge utenfor vil vi miste vår indre årvåkenhet...

...hvis du ikke har levd rett blant menneskene, vil du heller ikke være i stand til å leve rett i ensomhet...

Les mer...

Om kildene til syndfrihet

...da abba Arsenius hadde trukket seg tilbake i ødemarka skal han ha hørt en stemme som sa: ”Arsenius – flykt, vær stille og be uavlatelig! Dette er kildene til syndfrihet.”

...enkelte kan virke som de er stille. Men hvis de i sitt hjerte fordømmer andre, babler de i virkeligheten hele tida. Andre kan snakke fra morgen til kveld, og likevel være stille i sitt hjerte. Men slike personer sier ikke noe som er ufordelaktig om andre...

Les mer...

Thomas à Kempis om den sanne visdom og fullkommenhet

...den sanne visdom og fullkommenhet er at en regner seg selv for ingen ting, men alltid har gode og høye tanker om andre...

Les mer...

Undervisning om visdom

Hva Bibelen sier om visdom, er tema for denne undervisningen.

Les mer...