Jeremia 9, 23-24 om visdom, makt, rikdom, forstand og gudsfrykt

...den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den mektige skal ikke rose seg av sin makt, den rike skal ikke rose seg av sin rikdom...
...
den som roser seg, skal rose seg av dette: At han har forstand og kjenner Meg. Jeg er Herren som øver barmhjertighet, rett og rettferdighet på jorden. For i alt dette har Jeg velbehag, sier Herren...
Les mer...

1200 forskningsstudier og 400 rapporter om sammenheng mellom tro og helse

...kristen tro ser blant annet ut til å gi høyere forventet levealder. I en studie fra USA ble over 20.000 representative amerikanere fulgt gjennom ni år. De som gikk regelmessig i kirken, hadde syv år høyere forventet levealder enn de som ikke gjorde det. For afroamerikanere var forskjellen hele 14 år...

...funnene tyder på at effekten er størst for dem som er ”genuint overgitt til Gud” og som har en tro på som påvirker tenkningen, atferden og relasjonene sine. De peker på en meningsfull virkelighetsoppfatning, sunne vaner og sterke sosiale relasjoner som viktige faktorer som aktive troende har større sjanser enn andre for å etablere i livet...

...de to britiske legene peker også på mange andre positive helseeffekter av aktiv tro: økt velvære og lykke, håp og optimisme, mening med livet, bedre selvtillit, bedre tilpasning til tap, mindre ensomhet, lavere depresjonsrate, lavere selvmordsrate, mindre angst, lavere rater for alkohol- og stoffmisbruk, mindre lovbrudd og kriminell aktivitet, mer stabilitet og tilfredshet i ekteskapet...

Les mer...

Leoparden vek først i Jesu Kristi navn, men ga deretter munken tre slag med poten

...hunden er bedre enn jeg, for den nærer kjærlighet og dømmer ikke...

...munken bønnfalt da dyret om å vike plassen i Jesu Kristi navn. Da hoppet leoparden straks ned fjellsida og ned i dalen. Men munken, som ikke viste noen gudsfrykt, begynte å kaste store steiner etter leoparden. Dyret ble rasende, og løp en annen vei opp på stien igjen. Her ga den munken tre slag med poten...

Les mer...

Denzel Washington om gudsfrykt

-Jeg frykter bare Gud.

Les mer...

Derek Prince om gudsfrykt og livslengde

...gudsfrykt forlenger livet. De som er uten gudsfrykt er ugudelige, og deres levetid blir forkortet...
Les mer...

Undervisning om gudsfrykt

Hva Bibelen sier om gudsfrykt, er tema for denne undervisningen.
Les mer...