Røyking øker faren for leddgikt

-Jo mer og jo lenger man har røykt, desto større er risikoen for å få leddgikt, konstaterer professor Klareskog.

Les mer...

165.000 barn dør hvert år av passiv røyking

...barna blir først og fremst utsatt for tobakksrøyk hjemme...
Les mer...

-Jeg har levd med Jesus i 50 år. Nå får jeg dra til Ham.

-Jeg vil ikke få se ham mer på denne jord. Først i himmelen vil jeg se ham igjen.

Gustav svarte:

-Men han kommer jo om tre dager, og du er ikke så dårlig.

Bestemoren svarte:

-Herren har vist meg at jeg vil gå inn til herligheten før han kommer. Dere må love meg å ikke være triste. Vær glade og muntre, og la maten smake dere vel. Jeg kommer til å ha det mye bedre enn dere.

Les mer...

Flest dør av tobakk

...tobakk tar flest liv, mens alkohol er det rusmiddelet som gir størst sosiale problemer, ifølge en ny rapport. Samlet står tobakksbruk for rundt 18 prosent av alle dødsfall og omtrent 11 prosent av tapte friske leveår...
Les mer...

Røyking øker risikoen for demens

...personer som røyker to pakker om dagen, har 114 prosent større risiko for å få demens og 157 prosent større risiko for å få Alzheimers sykdom enn ikke-røykere, konkluderer forskerne. Drøyt 21.000 personer deltok i undersøkelsen...

Les mer...

Derek Prince om å ta vare på gaver fra Gud

...noen mennesker mente at dette ikke var en passende tjeneste for en ærverdig, velutdannet bibellærer. Jeg bestemte meg for å spørre Herren om dette, og jeg følte at Han gav meg dette svaret:

Jeg har gitt deg en gave. Du har to alternativ. Du kan bruke gaven og få mer. Eller du kan overse gaven og miste den.

Akkurat der og da bestemte jeg meg for å bruke gaven som Gud hadde gitt meg, og jeg mottok virkelig mer...

Les mer...

De som selger tobakk er medansvarlige for helseskadene

...medansvarlige for at mennesker blir nikotinavhengige, er produsenter av tobakk, politikere som tillater salg av tobakk samt de som importerer, distribuerer og selger tobakk (importører, grossister, butikkjeder, butikker, kiosker, bensinstasjoner og den enkelte ansatte som selger tobakk til kunden).

Det bør innføres mulighet til å reservere seg mot å selge tobakk (og alkohol) av samvittighetsgrunner...

Les mer...

Ropte til Gud om hjelp til å kutte røyken

...for tre år siden var jeg gravid. Jeg hadde røykt i 20 år, og nå måtte jeg slutte. Jeg prøvde tyggegummi og noe annet som skulle hjelpe, men jeg greide likevel ikke å slutte. En dag la jeg meg på kne ved senga og ropte til Gud. Da fant jeg på...
Les mer...

Nikotin er et rusmiddel

...ifølge filmen ”Insider” som er bygget på en sann historie om tobakksindustrien, er nikotin et rusmiddel...
Les mer...

Kuttet ut tobakken etter å ha lagt hånda på TV-skjermen

...min mor har røykt i over førti år. Hun har prøvd å slutte flere ganger, men har aldri greid å kutte ut tobakken. Hun la hånda på fjernsynet og kuttet ut tobakken momentant. Hun fant ut at Gud var den eneste som kunne hjelpe henne med lasten...
Les mer...

Vitenskapelig forskning om tro og det å komme ut av rusavhengighet

...en studie slår fast at rusavhengige som fulgte et religiøst program i behandlingen, kom ut med et nesten ti ganger bedre resultat enn de som fulgte et ikke-religiøst behandlingsopplegg – ett år etter behandlingen opphørte...
Les mer...

Vitenskapelig forskning om religionens virkning på bruk av tobakk, alkohol og narkotika

...en rekke vitenskapelige undersøkelser slår fast at religion kan virke preventivt på bruk av tobakk, alkohol og narkotika både for unge så vel som voksne mennesker...
Les mer...

-Gud helbredet meg for røykebein

...etter dette fikk jeg en fornyelse. I stedet for å gå på bingo bruker jeg tiden til å be, lese i Guds ord og gå på kristelige møter...
Les mer...

Plutselig en dag var røykesuget helt borte

...etter at du ba for meg, gikk det tre uker før ting begynte å skje...
Les mer...

Suget etter tobakk forsvant etter forbønn

...jeg har prøvd å slutte mange ganger, men aldri fått det til. Suget etter tobakk var for stort...
Les mer...

Røyking nesten fordobler risikoen for å få Alzheimer

...forskning som er sponset eller påvirket av tobakksindustrien framstiller røyking som en beskyttende faktor mot alzheimer, mens uavhengig forskning viser det stikk motsatte...
Les mer...

Alle må være røykfrie i Sørum kommune

...regelen gjelder uansett om de er på kommunens eiendom eller ikke. Så lenge det er innenfor arbeidstiden er det rett og slett ikke lov...
Les mer...

Foreslår totalforbud mot røyking

...dette ville ha ført til at man hadde utradert røyken uten at man hakket på dem som allerede røyker og prøver å slutte...
Les mer...

Tobakksrøyk og helseskader

...tobakksrøyk består av mer enn 4 000 forskjellige kjemiske stoffer som forurenser og skader kroppen...

Les mer...

Samfunnsproblem: Tobakk

...flere enn dobbelt så mange dør i Norge av røyking som av mord, aids, brann, narkotika, bilulykker, selvmord og alkohol til sammen...

Les mer...