Om korrupsjon i Gaza

-Målet for FNs flyktningearbeid burde være å snarest mulig bosette flest mulig personer i permanente boliger. Da Israel trakk seg ut fra sine 21 bosettinger i Gaza i 2005, kunne UNWRA plassert 300.000 av de 1,1 millioner flyktningene i disse områdene. I stedet raserte de bosettingene og opprettholder palestinernes drømmer om rett til å returnere til byene og områdene de flyktet fra i 1948. Det er en katastrofe å behandle flyktninger slik, sier Beilin.
...
i 2009 påla USAs utenriksminister Hillary Clinton UNWRA å sjekke om de har ansatte tilknyttet terrororganisasjoner. Kontrollen viste at ingen ansatte hadde bånd til Al-Qaida eller Taliban, mens det aldri ble spurt om ansattes forhold til Hamas...

...David Beilin reagerer også på innholdet i de palestinske lærebøkene som brukes i UNWRA-skolene i flyktningeleirene.

-Israel finnes ikke på kartene i skolebøkene, hele området vest for Jordanelven heter Palestina. I tillegg lærer de barna opp til hellig krig, jihad, til mord på jøder, og dyrking av martyrer som selvmordsbombere.

Les mer...

Martin Luther i konfrontasjon med den korrupte stat og kirke i 1523

...på et bord lå noen bøker som han hadde skrevet. Fra kirke og stat lød befalingen, hatefull og alvorlig:

-Tilbakekall!

Stille, men sterkt svarte han, drevet til det av Den Hellige Ånd som bodde i ham:

-Dersom jeg ikke med tydelige og klare skriftord kan overbevises om at jeg har fart vill, kan jeg ikke tilbakekalle noe. For min samvittighet er fanget i Guds Ord, og det er ikke rett å gjøre noe mot samvittigheten. Her står jeg, jeg kan ikke annet. Gud hjelpe meg! Amen.
Les mer...

Korrupsjon er et alvorlig samfunnsproblem i Norge

...Norge regnes som det mest korrupte landet i Norden...korrupsjon truer rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene, undergraver godt styresett, billighet og sosial rettferdighet, vrir konkurransen, hindrer økonomisk utvikling og utgjør en fare for stabiliteten i demokratiske institusjoner og samfunnets moralske grunnlag...
Les mer...