Augustins klosterregel

...fremfor alt, kjæreste brødre, må vi ha kjærlighet til Gud, og så til vår neste. Dette er de to sentrale bud. Og her er de forskriftene dere skal overholde i klosteret...

...alle andre laster gir seg uttrykk i onde gjerninger, men hovmodet sniker seg inn selv i de gode gjerninger, for å ødelegge dem...

...hold kroppen i tømme med faste og avholdenhet i mat og drikke, så langt som helsen tillater det...

...dersom dere legger merke til at en av brødrene sender frekke blikk av det slaget jeg har nevnt, så gi ham straks en advarsel, slik at ondet kan tas ved roten før det får bredt seg. Men ser dere det samme hende igjen, enten samme dag eller senere, skal dere si fra om det, for da er han å betrakte som en syk det gjelder å helbrede...

...skjønt begge deler må til, skal han [forstanderen] likevel søke å bli mer elsket enn fryktet av dere, og stadig ha for øye at han en gang skal stå Gud til regnskap for dere. Derfor skal dere være lydige, ikke bare av hensyn til dere selv, men også av miskunn med ham, for jo høyere en blir plassert, i desto større fare går en...

Les mer...