Kapittel 18 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett (siste kapittel)

...du må bli født på nytt!...
Les mer...

Kapittel 17 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...himmelen er en eneste stor skole...
Les mer...

Kapittel 16 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...nå vil jeg fortsette med å undervise dere om det jeg så i himmelen, og det vil hjelpe dere til å forstå noe av hva som foregår her på jorden...
...det betyr ikke noe på hvilken måte kvinnen unnfanger. Når hun er med barn, betyr det at det er liv, og ingen har lov til å ta liv, uten å bli en morder...
...Guds lov kan ikke tillate abort, men den menneskelige loven prøver å tillate det...
...i Himmelen er det et område hvor alle slike babyer bor, og hvor de vokser opp...
Les mer...

Kapittel 15 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...jeg hadde en opplevelse en gang. Jeg har trodd at en god bil på veien er en Cadillac. Men en gang kjørte jeg gjennom staten Ohio. Jeg var omtrent 20 minutter for sen til en avtale. Jeg sa: "Jesus, få meg dit."
Og Gud tok meg og bilen og førte oss over hustakene og satte meg ned bare noen fot fra der jeg hadde avtalen. Dette var en opplevelse. Vi ble tatt opp i luften, ikke bare jeg, men bilen også. Så jeg har sannelig hatt opplevelser i luften før jeg ble tatt opp til himmelen. Da jeg kom hjem igjen og skulle fortelle det til min kone, så sa hun: "Vet du at da jeg hørte deg på radioen, så lurte jeg på hvordan i all verden du hadde kommet deg dit så raskt. Hvordan kom du deg dit? Jeg vet på hvilket tidspunkt du dro herfra." Jeg vet at jeg fløy dit i luften, både bilen og jeg, og jeg kom dit i tide...
Les mer...

Kapittel 14 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...angående et menneskes liv, så er det forferdelig å ta liv, for eksempel abort. Livet begynner med unnfangelsen. Da starter livet. Så det er mange mordere på denne jorden som myrder det lille livet i morens mage. Jeg vet at Gud vil tilgi dem, men de må omvende seg fra de mord de har begått. Jeg kan fortelle deg at det er en morders handling som blir begått ved abort. Jeg spurte om dette. De sa at de som begår mordene vil være som en hvilken som helst morder. Det vil ikke være noen forskjell fra en som myrder med pistol, sverd eller kniv. De blir alle regnet som mordere...
...jeg vil forklare deg hva avgrunnen er. Det er en forferdelig plass. Den er lik en glidebane. Da jeg så ned i avgrunnen, så kunne jeg bare se en endeløs avgrunn. Det er dødens evighet. Der tilbringer sjelene evigheten. Djevelen vil også være der. Det vil være mye sjalusi der. Alle løgnerne, tyvene, og de som ikke omvendte seg, er der. Det kommer til å være en stor mengde, ja, en voldsom stor mengde...
Les mer...

Kapittel 13 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...det er ingenting i verden som er noe for meg. Selvfølgelig har jeg likt å spille tennis og svømme. Jeg har også likt å spille fotball. Jeg likte sport, svømming og alle slike ting. Etter å ha vært i himmelen, har jeg ikke noe ønske om å fortsette med disse ting. Ikke noe ønske i det hele tatt. Jeg ønsker bare å leve et liv satt til side for Jesus...
Les mer...

Kapittel 12 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...priset være Gud som skaffet til veie en forløsning gjennom Jesus Kristus, vår Herre. Han som kom ned og døde på denne jorden for deg og for meg...
Les mer...

Kapittel 11 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...jeg vil nå fortelle hva det betyr å ha sitt borgerskap i Himmelen. Det er en bok der oppe som er kalt Livets Bok...
Les mer...

Kapittel 10 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...menneskene her nede på jorden kan ikke forstå Guds store kraft og Guds tanker og muligheter...
...vi kan ikke beholde i våre hjerter noen som helst slags motvilje eller dårlige følelser mot noen bror eller søster. Ja, endog våre fiender skal vi elske...
Les mer...

Kapittel 9 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett


...å, hvilket fantastisk sted himmelen er. Det er et sted for de gjenløste, de som er blitt renset i blodet. Fra Golgata får du din billett til himmelen...
...himmelen er et sted av aktiviteter...
...det er noe inne i oss som gjør at vi kan tenke, som gjør at vi kan be, som gjør at vi kan forstå. Dette har sin årsak i din ånd som bor i deg...
Les mer...

Kapittel 8 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...jeg ber deg så inntrengende jeg kan: Tap ikke himmelen. Gjør deg rede for himmelen nå. Si bare hvor du enn er: "Jesus, jeg ønsker å få bli med til himmelen. Rens meg i ditt blod!"...
Les mer...

Kapittel 7 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...de som er på jorden vil enten følge djevelen og hans onde makt eller så vil de vandre med Gud og med Hans engler, og sammen med Hans herlige menighet for å tilbringe evigheten i himmelen...
Les mer...

Kapittel 6 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...Jesus er en person som har stor nød, omsorg og barmhjertighet for folk. Dette er kjærlighet. I himmelen satt jeg på Nådestolen. Jesus er full av nåde, og uten Guds nåde er det ingen mulighet å komme til himmelen. Vi har alle syndet og kommet til kort når det gjelder Guds herlighet...
Les mer...

Kapittel 5 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...hvis du taper himmelen, mister du alt. Himmelen venter på deg, kjære venn. Himmelen er et virkelig sted full av kjærlighet, kunnskap, visdom, glede og fred...
...du husker hvordan det gikk med Ananias og Safira foran Peter. Hvordan de falt om. De løy da de sa til Peter at dette var alt de hadde fått for eiendommen. De falt døde om. Det var noe lignende som hendte meg i Sør-Amerika. Det var en mektig mann som kom i mot meg med flere av vaktene i et fengsel, og han ville ta meg. Jeg rakte ut hånden, og han trodde at jeg ville gi meg over. Men jeg bare rakte ut mine fingre mot hans panne. Guds kraft kom så mektig over ham at han ble slått død ned på gulvet...
Les mer...

Kapittel 4 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...det står skrevet at de døde i Kristus skal først oppstå. Og vi som er levende og som tror på Ham, skal i ett nå rykkes opp. Er du klar for dette, kjære venn?
Les mer...

Kapittel 3 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...jeg brukte dager og år på å tenke på det som var i himmelen. Og da jeg begynte å tale med Gud, så ba jeg Ham å ta meg dit opp. Noen tror at det er bare å hoppe rett opp i himmelen, men det er ikke så enkelt. Det er et offerets og troens vei å nå dit. Og jeg fikk til slutt en fullstendig tro, og da sa Gud til meg: "Kom opp her," Og så har jeg vært her siden...
Les mer...

Kapittel 2 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...dere burde heller diskutere Min kjærlighet og Min guddommelige kraft på jorden...
...det var Elias sjel og legeme samt Elisas sjel og min sjel som satt der. Elias hadde sitt eget legeme...
...Jeg kommer snart. Når disse bygningene er ferdige, og når jødene og araberne kommer sammen og tilber Meg i sammen, da vil Jeg komme...
Les mer...

Kapittel 1 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...da skjedde det. Min ånd kom ut av mitt legeme, og jeg så mitt legeme ligge der. Mitt legeme så ut som det var dødt. Det ville ikke bevege seg. Men likevel løp blodet gjennom mitt legeme. Legemet ble ikke kaldt. Det holdt på varmen. Jeg fikk se at ved min høyre hånd stod en engel, og det var også en engel på min venstre hånd. Vi begynte oppstigningen mot himmelen...
...vi kom ned på det området hvor de mennesker som blir frelst på dødsleiet kommer til. Disse fikk der undervisning av erkeenglene før de kunne gå inn i den indre himmelen og der få se Gud og Guds sønn. Det er forskjell på de mennesker som ble født på nytt og lærte Gud å kjenne her på jorden, kanskje i mange år før de døde. De trenger ikke å gå gjennom disse undervisningene, men de kan få gå rett inn i det indre av himmelen...
Les mer...

Boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett (forord, innledning og intervju)

...i 1982, da en liten gruppe, inkludert dr. Collett og en ung lege, var i en periode med bønn og faste, kom en Herrens engel og tok hans sjelelegeme til himmelen...
...her er et utdrag av hva avisen Montgomery Advertiser-Journal skrev fra møtene. 1. september 1984...
...la meg fortelle en interessant opplevelse. Da jeg reiste tilbake til jorden, så jeg to jenter. En brunhodet og en med rødt hår. Vi stoppet for å snakke med dem, deres sjelelegemer. Vi spurte om hva som hadde skjedd med dem. De svarte at de var blitt drept i en bilulykke på Californias motorvei. Deres fysiske legemer var i et begravelsessted. De sa at deres mor gråt over dem. De ba meg være så snill å fortelle henne dette. Omtrent ett år senere, da jeg kom til deres hjemsted, hvor denne moren bodde, ga jeg mitt vitnesbyrd. En mor hopper opp i salen og roper: "Det er en beskrivelse av mine to døtre!" Jeg sa at hun ikke skulle være lei seg, og at hennes døtre er på et fantastisk sted. Hun sa at hun aldri mer skulle gråte igjen. Hvis du har kjære som er døde, hvis de var troende og fylt med Guds ånd - ikke gråt eller vær lei deg. De har det bedre enn vi har det her...
Les mer...