Kunnskapsmangel hos Lotterinemnda hindrer samfunnsnyttig misjonsarbeid

...det er lang praksis for ikkje å rekne misjonsarbeid som humanitær verksemd i lotterisamanheng...

Les mer...

Manglende kompetanse hos Utlendingsnemda setter liv i fare i Iran

-Jeg sjekker jevnlig med andre kristne som er sendt tilbake. Mange av dem har fått problemer, mange er forsvunnet.
...UNE tar ikke trosforfølgelse på alvor...
Les mer...