Pornografi er en alvorlig synd

...de offentlige myndigheter bør forhindre fremstilling og salg av pornografisk materiale...
...
er en alvorlig krenkelse av verdigheten til dem som hengir seg til slikt (opptredende, forretningsfolk, publikum), fordi hver enkelt for den andre blir en gjenstand til simpel forlystelse og urettmessig profitt. Den fører alle inn i en illusjonsverden...
Les mer...

Billy Graham om kristne og erotiske filmer

...for et sprik det noen ganger er mellom det vi forkynner og det vi lever...
Les mer...

Pornoindustrien i USA tjente 13 milliarder dollar i 2007

...pornografien utnytter og degenererer menneskene...
Les mer...

Ekteskap og pornografi

...menn som bruker porno blir mindre tilfreds med ekteskapet sitt og mindre følelsesmessig knyttet til sin kone...
Les mer...

Antall seksualforbrytere i USA har steget jevnt siden 1940-tallet

...det er over en halv million seksualforbrytere i USA...

...annethvert minutt blir en kvinne eller et barn utsatt for seksuelle overgrep i USA...

...det er over hundre ofre for hver seksualforbryter...

...utad er seksualforbryterne anstendige borgere...

Les mer...

7.000 nepalske jenter blir årlig solgt til bordeller i India

...offisielt heter det at omkring 7.000 jenter årlig blir solgt til bordeller i India. De som arbeider tett på, mener at en kan plusse på en null...
Les mer...

600.000-800.000 mennesker blir hvert år solgt over nasjonsgrensene

...det er antatt at mellom 600.000 og 800.000 mennesker hvert år blir solgt over nasjonsgrensene. 50 prosent av ofrene er barn. De aller fleste blir brukt i sex-industrien...
Les mer...

2 millioner barn brukes i prostitusjon eller i pornografiske filmer

...150 millioner barn bor på gaten, 143 millioner barn er foreldreløse, 218 millioner tvinges til barnearbeid., 300 000 "barnesoldater" tar del i minst 30 ulike konflikter i verden. Noen er yngre enn 8 år gamle, 1 milliard barn lever i fattigdom, 121 millioner barn går ikke på skole, 40 millioner barn under 15 år lider under feilbehandling, 2 millioner barn brukes i prostitusjon eller i pornografiske filmer...
Les mer...

Samfunnsproblem: Pornografi

...pornografi øker prostitusjon, misbruk av barn og voldelig seksuell atferd...

Les mer...