Erling Ruud om nattverden som en av syndens farligste fiender

...ingen levende kristen har derfor råd til å unnvære Herrens nattverd. Kristne uten nattverd er ulydige og fattige. Hyppig nattverd med alvorlig selvransakelse er en av syndens farligste fiender...
Les mer...

Del 4 i boka "Kristi etterfølgelse" av Thomas à Kempis (1380-1471)

...Kristus innbyr oss til sitt Nattverdbord...
…du skal vite at ingen ting av det du kan gjøre vil gjøre deg skikket til å gå til Mitt bord, selv ikke om du brukte et helt år på å berede deg, og du ikke tenkte på noe annet. Nei, det er bare på grunn av Min godhet og nåde at du blir innbudt til Mitt bord. Det er som når en tigger blir innbudt til en rik manns måltid, og alt han kan gjøre til gjengjeld er å komme med sin ydmyke takk…
...
tro og oppriktighet er det som kreves av deg, ikke stor forstand eller dyp innsikt i Guds skjulte råd. Hvis du ikke kan forstå eller fatte de jordiske ting, hvordan skulle du da kunne fatte de himmelske? Overlat deg selv til Meg, så skal du få innsikt alt ettersom det er nødvendig eller nyttig...
...
hvis Guds gjerninger var slike at de lett kunne fattes av den menneskelige fornuft, da kunne en heller ikke kalle dem underfulle...

 

Les mer...

Undervisning om nattverd

Hva Bibelen sier om nattverd, er tema for denne undervisningen.
Les mer...