Du skal finne meg

...alle spør etter meg, men de vet ikke hva de vil meg. De leter fordi de er utilfredse – inntil de forstår at det er meg de trenger.

Det er den største glede i en kristens liv når det lykkes ham – gjennom det han lider, sier eller er – å overbevise en søkende sjel om at ”finner du ham, da finner du alt hva hjertet kan evig begjære”.

Dra fordel av mitt eksempel. Jeg forlot en betydningsfull gjerning – den å frelse sjeler – for å gå til min Far. Kanskje jeg forstod at det bare var nysgjerrighet som drev de fleste til å oppsøke meg? Visste jeg at det ikke er sensasjonen som vinner mennesker for Gud, men arbeidet i det stille?...

Les mer...

Harald Olsen om hensikten med ørkenlivet

...på samme måte som fisker dør når de holdes for lenge ute av vannet, vil munker som driver utenfor cella si – eller bruker sin tid blant verdens mennesker – miste styrken i den indre freden. Slik fisken som bringes tilbake til sjøen må vi skynde oss tilbake til cella vår, i frykt for at hvis vi nøler for lenge utenfor vil vi miste vår indre årvåkenhet...

...hvis du ikke har levd rett blant menneskene, vil du heller ikke være i stand til å leve rett i ensomhet...

Les mer...

Overfallsmennene ble slått ned da de angrep Louise Thorsdahl

...da jeg kom til Strømsbø bedehus, får jeg en skarp innskytelse: ”Be at Gud vil bevare deg her!” Jeg adlød med en gang. Jeg skjønte at nå ville jeg komme ut for noe. Men tro ikke at jeg behøvde å være redd, for intet ville ha kunnet røre meg etter dette...
Les mer...

Undervisning om å være ledet av Gud

Hva Bibelen sier om det å være ledet av Gud, er tema for denne undervisningen.
Les mer...