-Gå dit ned, og dere skal finne henne helbredet, dersom hun ikke har dødd

...de ville fortelle om piken tok Antonius ordet og fortalte om barnets sykdom, og om hvordan hun hadde kommet dit sammen med dem...

...dette er ikke mitt verk, så det finnes ingen grunn for at hun skulle komme til meg, arme menneske. Nei, det er Frelseren som helbreder henne, han som på hvert sted forbarmer seg over dem som påkaller ham. Henne har Herren altså bønnhørt. For meg har han i sin kjærlighet til menneskene åpenbart at han kommer til å helbrede pikens sykdom der hun nå er...

Les mer...

Om Benedikts tolvtrinnsstige til ydmykhet

...det første skritt mot ydmykhet er "gudsfrykt" - ikke forstått som en redsel, men som ærefrykt og dyp ærbødighet...
...så lenge vi vier livet til å tilfredsstille oss selv, er vi dømt til frustrasjon. Folk som hele tiden jobber med å få det slik de selv vil, er verken populære eller særlig lykkelige...
...
den lydigheten som må til for at kjærligheten skal få rom i en familie eller et fellesskap. Dette handler helt konkret om å legge egne ønsker til side, og er et uttrykk for frihet...
...
tålmodigheten er mer nyansert. Når man forsøker å adlyde og elske andre mennesker, kan man få det vanskelig. Tålmodighet er å forsøke å leve i disse vanskelighetene med en positiv innstilling. Å ta åpent imot tålmodigheten er også å være åpen for lidelse, men da en lidelse man tar på seg av kjærlighet...
...
når selverkjennelsen øker, vil evnen til å være tilfreds uansett hva som skjer, være en av fruktene. Ydmyke mennesker kan leve fruktbart og lykkelig også når de mister status...
...det sjuende trinnet er "at man ikke bare sier at man er den laveste og verste av alle, men at man også tror det innerst inne". Det viktigste her, er vekten som legges på indre overbevisning...
...be bønnene, lytt til de som er eldre enn deg - ikke som en måte å underkue deg på, men for å hjelpe deg til å vokse ut av egoismen og inn i en ny livsramme, der Gud kan tale. En annen måte å kaste lys over dette trinnet på, er å se det fra de overordnedes side. Det pålegges dem et stort ansvar for å stille de rette kravene til fellesskapet, og selv følge dem fullt ut. Er fellesskapet godt, vil de be alle bidra til å finne ut hvordan deres felles regler skal anvendes...
...både i familieliv og i klostre kan folk kaste bort mye tid og energi med å klage på "ledelsen", sutre over dårlige betingelser og spre ondsinnet sladder. Benedikt hater sutring og forbyr det mer enn alt annet ondt. "Fremfor alt pålegger vi dem å la være å sutre og klage," sier han. Han misliker også bestemte former for latter. Han vet at folk kan falle inn i et mønster der de stadig slår om seg med spøk, og da ikke den selvironiske humoren som får livet på gli, men den grove, skadefro latteren som undertrykker andre...
...det øverste trinnet består i at man hele tiden er seg bevisst sin synd. På dette siste trinnet er munkens bevissthet om egne feil en kilde til glede, for den minner ham om Guds barmhjertighet og om hvor høyt Gud elsker ham. Han har sine feil, det har alle mennesker, men det som særlig kjennetegner ham, er at han er dypt oppmerksom på sine egne feiltrinn, ikke klager på andres feil og at han hele tiden lovsynger Gud og takker for Guds nåde...
...den ydmyke bekjennelsen av egne feiltrinn er en personlig kritikk av måten man oppfører seg på. Ørkenfedrene mente at djevelens beste måte å holde noen i det ondes grep på, var å få dem til å la være å fortelle en annen om sine synder...
Les mer...

Harald Olsen om hensikten med ørkenlivet

...på samme måte som fisker dør når de holdes for lenge ute av vannet, vil munker som driver utenfor cella si – eller bruker sin tid blant verdens mennesker – miste styrken i den indre freden. Slik fisken som bringes tilbake til sjøen må vi skynde oss tilbake til cella vår, i frykt for at hvis vi nøler for lenge utenfor vil vi miste vår indre årvåkenhet...

...hvis du ikke har levd rett blant menneskene, vil du heller ikke være i stand til å leve rett i ensomhet...

Les mer...

Andaktsheftet "...et Ord om Dagen" om stolthet og ydmykhet

...stolthet er synden som egentlig går ut på å konkurrere med Gud. Den gjør deg selvsikker, selvopptatt, selvbedradd, selvgod, selvbevisst, selvnytende, selvhevdende, selvsentrert og selvrosende. Stoltheten gjør at man ikke kan stole på deg, ettersom ingen kan fortelle deg hva du bør gjøre. Den gjør deg følelseskald, for du vil ikke ofre noe for andre. Den gjør deg ute av stand til å bli belært, for det er ingen som kan korrigere deg. Den setter deg i en stadig konkurransemodus, for du vil alltid prøve å overgå andre. Ydmykhet, derimot, betyr at man ikke alltid har behov for å bli spurt, husket på eller anerkjent. Den gjør i stedet at man går omkring og ser etter måter å tjene andre...
Les mer...

Carl Fr. Wisløff om ydmykhet

...ydmykhet lærer en egentlig bare ved å bli ydmyket. Du ber Gud om å bli ydmyk. Hva gjør Herren da? Sender han en stille ydmykhetens ånd over deg mens du sover? Nei, han bønnhører deg på en ganske annen måte. Han sender deg ydmykelser, slik at du blir liten, står til skamme - og det kjennes vondt. Men om du får nåde til å ta ydmykelsen på rette måten, så kan Herren få gjort deg ydmyk...
Les mer...

Livende redd for å ta æren fra Gud - F. A. Boltzius

...en dag ble han spurt av en journalist om helbredelsespredikanten kunne avse tid til et intervju? Han fikk til svar:

-Det må De nok vente med. Jeg kjenner bare én helbredelsespredikant. Han fór opp til himmelen for 1800 år siden, men han kommer snart igjen...

Les mer...

Hvordan Smith Wigglesworth (1860-1947) lærte at tro kan skapes og overføres til andre

...Smiths metoder ble ofte misforstått og kritisert. Han ble aldri berørt av kritikken, men han hadde medlidenhet med sine kritikere. Istedenfor å slå tilbake, svarte han: "Jeg går ikke etter det jeg ser eller hører; jeg går etter det jeg tror...
...
hele landsbyen ble påvirket, og det ble vekkelse i byen...
...
da Smith kom tilbake, hadde ikke familien gjort det de ble bedt om, og da de så hans tro, ble de flaue og...
...
inntil da virket det som om en gjennomsnittlig troende mente at Gud bare beveget seg på en suveren måte. De følte at de ikke hadde noen del i det. Smith Wigglesworths tjeneste kastet nytt lys på dette området. I sitt dype forhold til Herren begynte Smith å se eksempler i Bibelen på at folk som fikk noe fra Herren, hadde handlet på Hans ord for å få resultater...
...
han leste fra Skriften, og så handlet han på det...
Les mer...

Undervisning om ydmykhet

Hva Bibelen sier om ydmykhet, er tema for denne undervisningen.

Les mer...