Statsoverhode spesielt bekymret for avliving av ufødte funksjonshemmede

...da han uttalte seg mot abort, uttrykte prins Alois en spesiell bekymring for at funksjonshemmede fostre kan bli avlivet. Forslaget som folket skal ta stilling til, sier at slike barn skal kunne aborteres helt opp til termin. Det er tvilsomt at prinsregentens nei vil føre til noen konstitusjonell krise i Liechtenstein, selv om folket skulle stemme for lovendringen. I fyrstedømmets folkevalgte parlament, landdagen, er det nemlig bare syv av de 25 representantene som vil avkriminalisere abort...
Les mer...

Den katolske kirkes katekisme om barmhjertighetsdrap

...uansett årsak og midler består eutanasi i å gjøre slutt på handikappedes, sykes og døendes liv. Eutanasi er moralsk utillatelig...
...
slik utgjør en handling eller en unnlatelse som i seg selv eller etter sin hensikt fører til død for å unnslippe smerte, et drap som er alvorlig i strid med menneskets verdighet og ærefrykt for den levende Gud, menneskets Skaper. Vurderingsfeil som kan begås i god tro, endrer ikke drapets natur som alltid må forkastes og utelukkes...
...
selv om man anser at døden er nær forestående, er det ikke lov å avbryte den pleie som vanligvis gis en syk...
Les mer...

Om nasjonalsosialistenes "barmhjertighetshandlinger" og avgudsdyrkelse

...aldri noensinne, ikke under noen omstendigheter, må et menneske drepe en uskyldig - unntatt i krig og hvor det er tale om berettiget nødverge...
...
en følger den lære at det er tillatt å berøve mennesker livet hvis en ikke anser at deres liv er noe verdt...
...
ve det tyske folk når det hellig bud: Du skal ikke slå ihjel - det som Gud Herren under lyn og torden forkynte på Sinai - ikke bare blir overtrådt, men overtredelsen til og med tålt uten å bli straffet...
...
en mann på 55 år i anstalten Marienthal. Han var bare delvis sinnssyk og hadde et par uker i forveien gledet seg over å ha besøk av sin hustru og en sønn som var hjemme fra fronten. Avskjeden mellom far og sønn hadde vært tung. Faren var engstelig for at han ikke mer skulle få se sin sønn igjen. Nå er det omvendt sønnen som mister sin far fordi faren er kommet på listen over de "uproduktive". Den syke er i hvert fall ført bort, og slektningene venter på beskjed om at de kan hente asken mot betaling av et gebyr...
...
istedenfor å dyrke den ene, sanne, evige Gud, lager en seg etter behag egne avguder og tilber dem: Naturen eller staten eller folket eller rasen...
Les mer...

Offisielt fikk 2.636 mennesker aktiv dødshjelp i Nederland i 2009

...i denne statistikken er bare de offisielle sakene med. Eksperter regner med store mørketall...
Les mer...

Barnabas' brev om fremkalt abort og drap av nyfødte barn

...”Barnabas’ brev” er en del av skriftsamlingen ”De apostoliske fedre”, en samling tekster fra det 1. og 2. århundre som i dag blir regnet som den eldste kristne litteratur etter Det nye testamente. Hans Nielsen Hauge sørget for den første oversettelsen av Barnabas’ brev på norsk i 1801...
Les mer...

Rundt 80 babyer drepes årlig ved nederlandske sykehus

...Nederland synes å ha fått  en tålt sykehuspraksis med avliving av funksjonshemmede nyfødte. Da praksisen ble innført, var det ventet 15-20 drap per år...
Les mer...

Du skal ikke drepe et foster ved abort

...du skal ikke drepe et foster ved abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn...
Les mer...

Ensomhet og redsel for å bli avhengig av andres hjelp, er den vanligste årsaken til å be om eutanasi i Nederland

...i Holland, der eutanasi også gjelder barn, endatil nyfødte, dødes årlig demente og utviklingshemma uten deres eget samtykke. Der viser statistikken at den vanligste årsaken til å be om eutanasi ikke er smerter, men ensomhet og redsel for å bli avhengig av andres hjelp...
Les mer...

Hevdet at ideologien bak abortloven kunne føre til forslag om aktiv dødshjelp

...ga ut et argumenthefte hvor det ble advart mot å overlate til den sterkere parten (...) å bestemme om et svakere individ skulle miste livet dersom de så på det som "uønsket"...
...
i tiden framover mener vi det er viktig å hindre en utglidning på dette punktet også når det gjelder muligheten for "barmhjertighetsdrap"...
Les mer...