Johannes Johnson om barneoppdragelse

...vi vet nå at menneskets fremtid er et tre som plantes i den første barnealder. Da grunnlegges ordenssans, pliktfølelse, samvittighetsfullhet, selvfornektelse, sannhetskjærlighet, medlidenhet, frykt for alt ondt og urent. Da grunnlegges også, der hvor oppdragerne svikter sitt kall, løgnaktighet, fornøyelsessyke, slurv og upålitelighet, bløtaktighet, grusomhet, stygge vaner, urenhet...
Les mer...

Barn blir mer omsorgsfulle og sosiale av å ha hund

...forskerne mener at samspillet mellom barn og hund spiller en avgjørende rolle i barns utvikling av sosiale ferdigheter og evnen til å ta vare på og vise omsorg for andre...
Les mer...

Roger fra Taizé om hvordan vekke tillit til Kristus hos unge

...ta et barn i hånden og gå inn i en kirke og be i stillhet sammen med det … og barnet vil vekkes til Guds mysterium. En intuitiv tro, hvor svak den enn er, og selv om den blir helt glemt, dukker ofte opp igjen senere i livet.

Når troen ikke blir vekket i barndommen i det hele tatt, blir det værende et tomrom inne i oss. Dette fylles på alle mulige måter, iblant med religiøse elementer som er svært fremmede både for Gud og Kristus...

Les mer...

Om den ustadige munken som kom på rett kjøl

...neste dag, da bønnene var over, møtte Guds mann den ustadige munken på vei ut av kirken. Siden hans hjerte var forblindet, banket han ham opp med en kjepp. Fra den dagen av kunne ikke den lille svarte gutten påvirke munken lenger. Munken forble trofast i bønnen, og siden klarte ikke den gamle fiende å forstyrre ham i tankegangen: Det var som om han selv hadde fått bank...
Les mer...

Christopher Jamison om regler

...han sa til seg selv at nykommerne nok ville få tak på sakene, og etter hvert ta mer del i alt han hadde å gjøre. Da kan du nok tenke deg hvor skuffet han ble da det viste seg at de andre var mer enn tilfreds med å la ham gjøre alt det harde arbeidet. De begynte til og med å skjelle ham ut og utnytte hans forsiktighet. I håp om at ydmykheten ville inspirere dem til å forandre seg, tillot han dette å fortsette i opptil flere år. Men de misbrukte bare hans vennlighet enda mer, og etter som årene gikk, begynte de å forakte ham...
...
en gruppe munker inviterte Benedikt til å bli deres nye abbed. De hadde hørt om hans store hellighet, og derfor spurte de om han ville komme og lede dem. Men de var slappe munker, og han var mye strengere enn de hadde forestilt seg. De bestemte seg da for å bli kvitt ham, og rakte ham et forgiftet beger han skulle drikke av...
Les mer...

Stokken og Jesus-bønnen ble til hjelp for den uoppdragne gutten

...for å få ham til å gjøre det jeg befalte, hadde jeg en stokk i nærheten av meg. Når han ba, leste jeg rolig i en bok eller hørte etter hvordan han ba. Men hvis han stanset et øyeblikk og jeg viste ham stokken, ble han redd og begynte å be igjen. Dette var fredelig, og det hersket ro i huset. Etter en stund oppdaget jeg at stokken ikke lenger var nødvendig, og gutten gjorde villig og ivrig det jeg befalte ham. Enn mer, jeg merket meg en fullstendig forandring i hans uoppdragne oppførsel. Han ble rolig og taus og gjorde pliktene sine i huset bedre enn før. Jeg ble glad for dette og begynte å gi ham større frihet...
...
stokken lærte gutten å be, og enda viktigere enn det, den ble en hjelp for ham som et trøstens middel. Er ikke våre egne sorger og prøvelser som vi møter på bønnens vei, en stav i Guds hånd på den samme måten? Hvorfor er vi da så redde og bekymret, når vår himmelske Far i sin grenseløse kjærlighets fylde lar oss se disse sorgene, når de lærer oss å bli mer glødende etter å lære å be og fører oss til en fred som er hinsides ord...
Les mer...

Kong Haakon VII og Kong Christian X ble som barn lært opp til å lese i Det nye testamente hver dag

...Dronning Louise var en oppriktig kristen med tilknytning til indremisjonskretser i København. Hun lærte tidlig sine barn til å lese i Det nye testamente hver dag. Mens de to eldste sønnene hennes ble konger i henholdsvis Danmark og Norge, ble hennes datter Ingeborg bestemor til tre monarker; Kong Harald av Norge, Kong Baudouin av Belgia og Kong Albert II av Belgia, samt oldemor til Storhertug Henri, statsoverhodet i Luxembourg...
...
Les mer...

Distansert forhold til moralske og åndelige verdier hovedårsak til økende problemer blant barn

...barn trenger å få vokse opp i det de kaller "myndighetsbærende felleskap". Det er fellesskap som legger til rette for og lever ut nære relasjoner, og som forholder seg til moralske og åndelige verdier. I slike fellesskap er mennesker hengivne til hverandre over tid og viser og overfører til barna sine hva det vil si å være et godt menneske og leve et godt liv. Å bygge og å styrke slike felleskap er nøkkelen til å forbedre barnas liv...
Les mer...

Altfor få foreldre er på bølgelengde med barnas behov for disiplin

...ris er ikke mishandling. Mishandling har sine røtter i en far eller mors ukontrollerte maktutbrudd. Ris er en form for disiplin som er ment å legge bånd på og kanalisere et barns ukontrollerte maktutbrudd rett! Mishandling er aldri på sin plass. Ris er noen ganger på sin plass...
Les mer...

Billy Graham om å undervise barna

...Bibelen lærer oss til å oppdra barna våre: "Den som holder sin tuktestav tilbake, hater sin sønn, men den som elsker ham, søker ham påpasselig med rettledning." (Ordsp 13, 24). Vi skal oppfostre våre barn gjennom "bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der!" (Jes. 28, 10)...
Les mer...

Forskning om barn fra religiøse familier

...i 1983 ble det foretatt en studie blant 3257 høyskolestudenter. Resultatet viste at jenter og gutter som gikk jevnlig i kirken, hadde større grad av selvtillit, tro på mennesker og var mer solidariske med sin familie enn barn av ikke-religiøse familier. De hadde også bedre karakterer og deltok også mer som ledere på skolen...
Les mer...

Undervisning om barneoppdragelse

Hva Bibelen sier om barneoppdragelse, er tema for denne undervisningen.
Les mer...