Undervisning om barneoppdragelse

Undervisning om barneoppdragelse

Hva Bibelen sier om barneoppdragelse og forholdet mellom Gud, barn og foreldre, er tema for denne undervisningen.


Ordspråkene 29, 17

Rettled din sønn, så gir han deg ro. Ja, han skal være til lyst for din sjel.

 

Ordspråkene 29, 15

Tuktestav og irettesettelse gir visdom, men en gutt som er overlatt til seg selv, fører skam over sin mor.

Hebreerbrevet 12, 5-12

Og dere har glemt formaningen som taler til dere som til sønner:

Min sønn, forakt ikke Herrens tukt! Bli heller ikke motløs når du refses av Ham. For den Herren har kjær, den tukter Han, og Han hudstryker hver sønn Han tar seg av.

Når dere må holde ut tukt, så er det Gud som behandler dere som sønner. For hvilken sønn er det som en far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner.

Hvis vi har hatt menneskelige fedre som tuktet oss, og vi har hatt ærefrykt for dem, skal vi ikke da mye mer underordne oss åndenes Far og få leve?

For de andre tuktet oss i noen få dager, slik de syntes det var best. Men Han tukter oss til vårt beste, så vi kan få del i Hans hellighet.

Nå er det slik at ingen tukt synes å være til glede mens den står på, men bare smertefull. Men etterpå skaper den rettferdighetens fredfulle frukt hos dem som er blitt oppdratt ved den.

Derfor, styrk de slappe hender og de matte knær.

Ordspråkene 23, 13-14

Hold ikke rettledningen tilbake fra den unge, for når du tukter ham med staven, skal han ikke dø. Du tukter ham med staven og utfrir hans sjel fra dødsriket.

Ordspråkene 22, 15

Dårskap er bundet til den unges hjerte. Tuktestaven driver den langt bort fra ham.

 Jesaja 54, 13

Alle dine barn skal være lært av Herren, og dine barns fred skal være stor.

Salme 71,17

Gud, Du har undervist meg fra jeg var ung, og til denne dag forkynner jeg Dine underfulle gjerninger.

Ordspråkene 4, 10

Hør, min sønn, og ta imot mine ord, så skal dine leveår bli mange.

Salme 71, 5-6

For Du er mitt håp, Herre Gud. Du er min tillit fra min ungdom av. Av Deg er jeg holdt oppe fra fødselen av. Du er Den som tok meg ut av min mors liv. Min lovsang skal alltid være om Deg.

Efeserbrevet 6, 4

Og dere fedre, egg ikke barna deres til vrede, men oppdra dem i Herrens tukt og formaning!

 

Salme 34, 12

Kom, barn, hør på meg! Jeg vil lære dere Herrens frykt.

 

Efeserbrevet 6, 1-3

Dere barn, vær lydige mot deres foreldre i Herren, for det er rett. Hedre din far og din mor, dette er det første budet med et løfte, for at det kan gå deg godt og du kan leve lenge i landet.

 

Salme 119, 9

Hvordan skal den unge holde sin sti ren? Ved å holde seg til Ditt ord.

 

Ordspråkene 4, 1

Hør, mine barn, på en fars rettledning, og gi akt så dere kan lære å kjenne forstand.