Christopher Jamison om åndelig fullkommenhet

...ingen er absolutt fullkommen. Heller ikke de som lever rett og godt av kjærlighet, kan unngå ”de små syndene som begås med ord, tanker, uvitenhet, glemsomhet, av nød, med vilje og av overraskelse”. Når selv de mest dydige innser hvor avhengige de i sin egen syndighet er av Guds barmhjertighet, vil nettopp de kunne ha gaven til å vise medfølelse med de moralsk svake...
...
tre dyder i kroppen: måtehold, kysk kjærlighet og raushet. Tre dyder i hjerte og sinn: mildhet, glede og åndelig årvåkenhet. To dyder i sjelen: storsinn og ydmykhet. Vi kan kalle dette De åtte dydene, de vadesteinene vi snakket om til å begynne med i boken, og som vi ville forsøke å finne. Hjertets renhet består i å ta en oppriktig beslutning om å stå ved disse dydene. Å følge dem som vår vei i livet er det rene velbehag...
Les mer...

Thomas à Kempis om den sanne visdom og fullkommenhet

...den sanne visdom og fullkommenhet er at en regner seg selv for ingen ting, men alltid har gode og høye tanker om andre...

Les mer...

Undervisning om fullkommenhet

Hva Bibelen sier om fullkommenhet, er tema for denne undervisningen.
Les mer...