Hvordan Smith Wigglesworth (1860-1947) lærte at tro kan skapes og overføres til andre

...Smiths metoder ble ofte misforstått og kritisert. Han ble aldri berørt av kritikken, men han hadde medlidenhet med sine kritikere. Istedenfor å slå tilbake, svarte han: "Jeg går ikke etter det jeg ser eller hører; jeg går etter det jeg tror...
...
hele landsbyen ble påvirket, og det ble vekkelse i byen...
...
da Smith kom tilbake, hadde ikke familien gjort det de ble bedt om, og da de så hans tro, ble de flaue og...
...
inntil da virket det som om en gjennomsnittlig troende mente at Gud bare beveget seg på en suveren måte. De følte at de ikke hadde noen del i det. Smith Wigglesworths tjeneste kastet nytt lys på dette området. I sitt dype forhold til Herren begynte Smith å se eksempler i Bibelen på at folk som fikk noe fra Herren, hadde handlet på Hans ord for å få resultater...
...
han leste fra Skriften, og så handlet han på det...
Les mer...

Undervisning om tro på Gud

Hva Bibelen sier om tro på Gud, er tema for denne undervisningen.
Les mer...