-Dette er galt! Dette må det bli satt en stopper for!

...da Flavius Augustus Honorius (384-423) var keiser i Roma, var det store Colosseum ofte fylt til randen av tilskuere som kom fra nær og fjern for å se idrettslekene som ble arrangert av staten. Deler av programmet besto i at mennesker utkjempet kamper med ville dyr eller mot hverandre, til døden avgjorde kampen. De sammenstimlede folkemassene frydet seg over slik ”sport”, og de frydet seg når et menneske ble drept.

På en slik dag var en syrisk munk som het Telemachus til stede blant publikum. Telemachus ble rystet i sitt indre av den totale mangelen på respekt for menneskelig liv han var vitne til. Han hoppet fra tilskuerplassen og ut på arenaen under en gladiatorkamp og ropte ut:

-Dette er galt! Dette må det bli satt en stopper for!

Fordi han hadde forstyrret kampen, befalte myndighetene at det skulle bli kjørt et sverd gjennom ham, og det ble gjort. Han døde, men ikke forgjeves. Hans rop tente en liten flamme i folks nesten utbrente samvittighet, og i løpet av få måneder ble det slutt på gladiatorkampene...

Les mer...

Biskop Cyprian valgte å lide martyrdøden

...i år 257 utsendte keiser Valerian en forordning om at biskoper og prester skulle landsforvises, og de kristnes sammenkomster forbys. Dette ble året etter skjerpet til at biskopene skulle henrettes. Denne gang ville Cyprian (d. 258) ikke flykte...
Les mer...

Johan Hus' martyrium

-I dine hender, Jesus Kristus, overgir jeg min sjel som du har frelst...
Les mer...

John Oldcastles martyrium

-Herre, evige Gud, jeg ber deg for din store barmhjertighets skyld at du må tilgi mine forfølgere
Les mer...

Biskop Polykarps martyrium

-I 86 år har jeg tjent Kristus, og han har aldri gjort meg noe vondt. Hvordan kan jeg da forbanne kongen min, han som har frelst meg?
Les mer...

-Jeg er også en kristen!

Keiseren innviet Colosseum i Rom ved å kaste kristne til løvene. Hensikten med dette var blant annet å ære den greske byggmester som sto for oppføringen av bygget og som for anledningen satt på hedersplassen ved keiserens side. Den greske byggmester reiste seg da opp og bekjente for åtte tusen mennesker at også han var en kristen...

Les mer...