Litt fra innholdet i den ungarske grunnloven

...O Herre, må den ungarske nasjon være velsignet...

...Ungarn skal forsvare ekteskapets ordning som en enhet mellom en mann og en kvinne...

...Ungarn skal forsvare familien som anses som grunnlag for å overleve som nasjon...

...menneskelig verdighet skal være ukrenkelig. Enhver skal ha retten til liv og menneskelig verdighet. Livet til et foster skal være beskyttet fra unnfangelsesøyeblikket...

Les mer...

Homoseksualitet er en alvorlig synd

...homoseksuelle handlinger er i seg selv tøylesløse”. De strider mot naturloven. De utelukker den seksuelle handling fra å gi liv. De utgår ikke fra en sann følelsesmessig og seksuelt gjensidig utfyllelse. De kan ikke under noen omstendighet godkjennes...
Les mer...

Mulig sammenheng mellom homofili og tilbøyelighet til pedofili

...selv om majoriteten av homoseksuelle ikke er involvert i pedofili, er det en alvorlig bekymring at det er et uforholdsmessig større antall homoseksuelle blant pedofile og en overlapping mellom homobevegelsen og bevegelsen som vil gjøre pedofili akseptabelt...
Les mer...

Hvordan ble den falne forsøkt hjulpet tilbake til kirken i den første kristne tid?

...vedkommende skal utelukkes av menigheten (ekskommuniseres), men i den hensikt at den falne skal vinnes tilbake...
...
de som gjorde seg skyldige i grove synder, som avgudsdyrking (frafall fra troen), hor (alle slags seksuelle forbindelser utenom ekteskap) og mord, ble utelukket av kirken. Etter en botstid og offentlig bekjennelse i menigheten av synden(e), kunne de bli tatt inn igjen...
Les mer...

Kan man være kristen og samboer? - Andakt av Alv Magnus

...de som lever i hor har ingen plass i Guds rike. De kan være med i en menighet. De kan synge i koret. De kan til og med få lederansvar i menigheten. Men de hører ikke med i Guds rike. Dette er Jesu ord...
...
er du som leser dette en samboer, må du ta et oppgjør med din villfarelse, bekjenne det som synd og be Herren om hjelp til å innrette ditt liv under hans vilje fra nå av. Da garanterer han tilgivelse og en plass i sitt rike...
Les mer...

Espen Ottosen om homofili

...siden vi lever i en syndig verden er ingen av oss født med bare gode og rene seksuelle følelser, slik ingen av oss fødes uten egoisme eller uten anlegg for misunnelse. Å leve etter Guds bud, er ikke lett for noen av oss...
Les mer...

Kampen om Isabella

...en dommer i den amerikanske staten Vermont har utstedt en arrestordre på Lisa Miller. Hun levde tidligere i lesbisk partnerskap med Janet Jenkins i Vermont. Forholdet startet i 1998. Det varte i mer enn fire år, men ble oppløst i 2003. I partnerskapstiden ble Lisa inseminert og fikk datteren Isabella, som nå er sju år gammel.

Lisa har vendt tilbake til sin kristne barnetro og brutt med sin lesbiske fortid. Hun sier at Janet har misbrukt henne i mange år. Etter samlivsbruddet har Isabella vært på flere besøk hos Janet. Men etter disse besøkene har Isabella kommet tilbake med sterke reaksjoner, noe mange kan bevitne. Lisa vil derfor ikke godta at Janet skal ha foreldrerett og ubevoktet samværsrett til Isabella, som Janet ikke har noen genetisk forbindelse medJanet har i media gått sterkt ut mot Lisa og forlangt at Lisa må fengsles fordi hun nekter henne foreldrerett. Strafferammen er fem års fengsel....

 

Les mer...

Emanuel Minos om kjønnsnøytralt ekteskap og samliv

..så støter vi på forhold som blir kalt "synder mot naturen" (Rom. 1, 26-27). Det er altså samlivsformer som ikke omfatter én mann og én kvinne. Det har blitt et større dilemma enn før...
Les mer...

Jusprofessor Helge J. Thue om kjønnsnøytral ekteskapslov

-I vår selvtilfredshet vier vi utlendinger fra stater som overhodet ikke aksepterer homofile ekteskap. Det er nærmest en suverenitetskrenkelse.
...den romersk-katolske kirke har karakterisert "homofile ekteskap" som en nullitet...
Les mer...

Maria Elizabeth Fongen om den kjønnsnøytrale ekteskapsloven

...et flertall av våre folkevalgte har vist at de ikke evner å styre landet etter allmenngyldige moralske lover...
Les mer...

Mary Kathryn Baxters visjon om skjebnen til homoseksuelle som ikke vil vende om

-Gang etter gang kalte jeg på disse sjelene for at de skulle omvende seg og komme til meg. Jeg ville ha tilgitt dem og renset dem, og i mitt navn ville de ha blitt satt fri. Men de ville ikke lytte til meg. De ville heller ha kjødets lyst enn den levende Guds kjærlighet. Fordi jeg er hellig, skal også dere være hellige! Rør ikke ved det urene, så vil jeg ta imot dere, sa Herren.
Les mer...

Pave  Benedict XVI fordømmer homofile forhold og samboerskap

...kalte homofilt partnerskap falskhet og et uttrykk for anarkisk frihet som truer familiens framtid...
Les mer...

Omvendelsen til en homoseksuell

-Herren har fortalt meg at det er noen her i kveld som har praktisert homoseksualitet. Han vil du skal vite at Han elsker deg og tilgir deg.
Les mer...

Homofile fikk et normalt seksuelt følelsesliv etter samtale og bønn

Judith og Ingvar Torvik har hjulpet et tjuetalls homofile til å få et normalt seksuelt følelsesliv ved samtale og bønn.
Les mer...

Homofili er ikke medfødt

En litteraturgjennomgang av 266 nyere forskningsartikler viser at homofili ikke er medfødt..
Les mer...