Boka "Til Diognet"

...det såkalte ”Brevet til Diognet” er blitt karakterisert som ”det fineste av de tidlige kristne skrifter” (J.B. Lightfoot) og som ”perlen fra antikkens kristendom” (W. Heinzelmann). Men det er ikke bare i innhold og form det er bemerkelsesverdig...
Les mer...