Diverse bønneemner

Diverse bønneemner med utgangspunkt i Guds Ord.
Les mer...

Be for redaktørene

”Å, Gud, jeg ber om at Du må gi redaktørene i norsk media evnen til å skjelne mellom godt og ondt. Gi de arbeidsro, visdom og styrke til å arbeide for at det blir utøvd barmhjertighet, rett og rettferdighet i Norge. Gjør redaktørene til et redskap for Din sannhet, Gud, og gjør alle redaktører i Norge og i verden for øvrig til Dine disipler, Jesus. Amen.”
Les mer...

Be for innbyggerne i verdens administrative områder

”Å, Gud, jeg ber om at alle mennesker som bor, har bodd eller kommer til å bo i disse områdene, skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse!”
Les mer...

Be for innbyggerne i verdens land

Å, Gud, jeg ber om at alle mennesker som bor, har bodd, eller kommer til å bo i følgende land, skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse...
Les mer...

Be om fred for Jerusalem

Å, Gud, jeg ber om fred for Jerusalem.
Les mer...

Be for Israel

...jeg ber om Din nåde og velsignelse over Ditt folk, jødene, Gud. Jeg ber om at Du, Gud, skal beskytte jødefolket og deres land, Israel, mot farer, og jeg ber om at de skal ta imot Jesus Kristus som sin Frelser. Amen...

Les mer...

Be for medlemmene i Høyesterett

”Å, Gud, jeg ber om at Du må gi Domstolene evnen til å skjelne mellom godt og ondt. Gi Domstolene arbeidsro, visdom og styrke til å arbeide for at det blir utøvd barmhjertighet, rett og rettferdighet i Norge. Gjør Domstolene til et redskap for Din sannhet, Gud, og gjør alle jurister i Norge til Dine disipler, Jesus. Amen.”
Les mer...

Be for medlemmene i EU-parlamentet

”Å, Gud, jeg ber om at Du må gi EU-Parlamentet, Europas lovgivende myndighet, evnen til å skjelne mellom godt og ondt. Gi EU-parlamentsmedlemmene arbeidsro, visdom og styrke til å arbeide for at det blir utøvd barmhjertighet, rett og rettferdighet i Europa og i verden for øvrig. Gjør EU-parlamentets medlemmer til Dine disipler, Jesus. Amen.”
Les mer...

Be for representantene på Stortinget

”Å, Gud, jeg ber om at Du må gi Stortingets representanter evnen til å skjelne mellom godt og ondt. Gi Stortinget arbeidsro, visdom og styrke til å arbeide for at det blir utøvd barmhjertighet, rett og rettferdighet i Norge. Gjør Stortingets representanter til Dine disipler, Jesus. Amen.”
Les mer...

Be for Regjeringen Stoltenberg II

Å, Gud, jeg ber om at Du må gi Regjeringen evnen til å skjelne mellom godt og ondt. Gi Regjeringen arbeidsro, visdom og styrke til å arbeide for at det blir utøvd barmhjertighet, rett og rettferdighet i Norge. Gjør Regjeringen til Din Regjering for Norge, Gud, og gjør den til et redskap for sannhet og til å spre ut de gode nyhetene om Himlenes Rike til alle mennesker i verden. Amen.”

Les mer...

Be for statsledere

Paulus sier i sitt første brev til Timoteus: Derfor oppmuntrer jeg først av alt til at deg blir gjort påkallelser, bønner, forbønner og takksigelser for alle mennesker, for konger og alle som har myndighet, så vi kan leve et stille og fredelig liv i all gudsfrykt og ærbødighet. For dette er godt og velbehagelig i Gud, vår Frelsers øyne, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse...
Les mer...