Jesu Kristi Åpenbaring

Boka kalles også Johannes Åpenbaring.

Les mer...

Judas' brev

Judas' brev...
Les mer...

3. Johannesbrev

Boka kalles også Johannes' tredje brev.
Les mer...

2. Johannesbrev

Boka kalles også Johannes andre brev.
Les mer...

1. Johannesbrev

Boka kalles også Johannes' første brev.
Les mer...

2. Peters brev

Boka kalles også for Peters andre brev.
Les mer...

1. Petersbrev

Boka kalles også Peters første brev.
Les mer...

Jakobs brev

Forfatteren er Jakob, Herrens bror.
Les mer...

Hebreerbrevet

Boka kalles også Brevet til hebreerne.
Les mer...

Filemonbrevet

Boka kalles også for Paulus' brev til Filemon.
Les mer...

Titusbrevet

Boka kalles også for Paulus' brev til Titus.
Les mer...

2. Timoteusbrev

Boka kalles også for Paulus' 2. brev til Timoteus.
Les mer...

1. Timoteusbrev

Boka kalles også for Paulus' første brev til Timoteus
Les mer...

2. Tessalonikerbrev

Boka kalles også Paulus' 2. brev til Tessalonikerne.
Les mer...

1. Tessalonikerbrev

Boka kalles også Paulus' brev til Tessalonikerne
Les mer...

Kolosserbrevet

Boka kalles også Paulus' brev til Kolosserne.
Les mer...

Filipperbrevet

Boka kalles også Paulus' brev til Filipperne.
Les mer...

Efeserbrevet

Boka kalles også Paulus' brev til Efeserne.
Les mer...

Galaterbrevet

Boka kalles også Paulus' brev til Galaterne.
Les mer...

2. Korinterbrev

Boka kalles også for Paulus' 2. brev til Korinterne.
Les mer...

1. Korinterbrev

Boka kalles også Paulus' første brev til Korinterne.
Les mer...

Romerbrevet

Boka kalles også Paulus' brev til Romerne.
Les mer...

Apostlenes gjerninger

Herrens gjerninger gjennom apostlene
Les mer...

De gode nyhetene om Jesus Kristus fortalt av Johannes

Boka kalles også for Johannes Evangelium eller Evangeliet etter Johannes.
Les mer...

De gode nyhetene om Jesus fortalt av Lukas

Boka kalles også Lukas Evangelium eller Evangeliet etter Lukas.
Les mer...

De gode nyhetene om Jesus fortalt av Markus

Boka er også kalt Markus evangelium eller Evangeliet etter Markus.
Les mer...

De gode nyhetene om Jesus fortalt av Matteus

Denne boka kalles også for Matteus evangelium eller evangeliet etter Matteus.
Les mer...