Boka "Til Diognet" om lykke, storhet og det å ha Gud som forbilde

...lykke er ikke å ha makt over medmennesker eller eie mer enn andre eller være rik og undertrykke de fattige. Ved dette kan ingen etterligne Gud, for hans storhet er ikke av denne art. Men den som tar på seg sin nestes byrde, som bruker sin egen overlegenhet til å gjøre godt mot den underlegne, og som gir hva han har fått av Gud til nødlidende ... et slikt menneske har Gud som forbilde...
Les mer...

Undervisning om ekstrem lykke

Hvem som ifølge Bibelen er salige, er tema for denne undervisningen.
Les mer...