Undervisning om å våke

Hva Bibelen sier om det å våke, er tema for denne undervisningen.
Les mer...