-Jeg må forlate klosteret. Det er tydelig at jeg ikke har kall til å leve som munk.

-Bror, jeg skal si deg hva klosterlivet går ut på: Jeg reiser meg og faller, jeg reiser meg og faller, jeg reiser meg og faller.
Den unge mannen ble værende og holdt ut...
Les mer...

Amma Teodora om hva som kreves for å gå inn gjennom den trange port

-La oss streve for å komme inn gjennom den trange port. Trær som ikke har mestret vinterens stormer kan ikke bære frukt. Slik er det også med oss. Vi lever i en stormfull tid, og det er bare ved å gjennomleve fristelser og prøvelser at vi kan skaffe oss en arv i det himmelske kongedømme.
Les mer...

Undervisning om kampen og det å kjempe

Hva Bibelen sier om kampen og det å kjempe, er tema for denne undervisningen.
Les mer...