Undervisning om kampen og det å kjempe

Undervisning om kampen og det å kjempe

Hva Bibelen sier om kampen og det å kjempe, er tema for denne undervisningen

Judas' brev 1, 3

Mine kjære! Samtidig med at jeg var meget opptatt med å skrive til dere om vår felles frelse, fant jeg det nødvendig å skrive til dere for å formane dere til å stride alvorlig for den tro som én gang for alle ble overgitt til de hellige. 

Efeserbrevet 6, 12

..Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene..

 

Efeserbrevet 6, 12

..Vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot maktene..

 

Efeserbrevet 6, 11

Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot Djevelens listige knep.

Efeserbrevet 6, 10

Bli sterke i Herren og i Hans veldige kraft.