Thomas Aquinas' (1225-1274) om tro og vitenskap

...la oss anta at man ut fra erfaringen og fornuften kommer fram til at universet ble til i løpet av en prosess som tok mange millioner år, mens man ut ifra Bibelen (åpenbaringen) kommer fram til at universet ble skapt på seks dager...
Les mer...

Lukas 12 om Universets Konge

...universet omfatter synlig og usynlig stoff som stjerner, planeter, gass- og støvskyer. Det meste stoff finnes samlet i galakser. Galaksen som Solen og planetene ligger i, Melkeveisystemet, består av ca. 200 milliarder stjerner (www.snl.no). Det finnes milliarder av galakser...
...
for å få et inntrykk av de enorme avstandene til de nærmeste delene av verdensrommet, kan en enkel modell i målestokk 1:10 milliarder brukes. I denne modellen blir Solen bare som en grapefrukt med en diameter på 14 cm, og Jorden ville i denne modellen være passende representert ved et grovt sandkorn som beveger seg rundt ”Solen” i en avstand på 15 m. Avstanden fra Solen ut til den ytterste planeten, Neptun, ville være ca. 450 m, mens avstanden til nærmeste stjerne ville tilsvare avstanden Oslo-Kanariøyene...
Les mer...

1. Mosebok om at jorden ble delt

...i hans dager ble jorden delt...
Les mer...

Fly dekket med 268 fot is på Grønland på 48 år

...i filmen ”En ubehagelig sannhet” sier Al Gore at man ved å studere ”årringene” i isen på Sydpolen kan se hvor stort CO2-innhold det har vært i jordens atmosfære de siste 650 000 år...
...
teorien om at ”årringene” i isen står for år, kan vise seg å ikke medføre riktighet...
Les mer...

Studiebibelen Guds Ord om jordens alder

...forfatteren [av 1. Mosebok, kap. 1] betrakter skapelsen som noe som skjedde i seks etterfølgende perioder på 24 timer, fulgt av en sjuende med guddommelig hvile...
...
ifølge Studieutgaven til Bibelen Guds Ord, er jordens alder omtrent 6000 år...
Les mer...