Kapittel 11 i boka "Pilegrims vandring"

...idet porten åpnet seg fikk jeg et glimt av Himmelens indre herlighet. Hele Byen skinte som solen. Gatene var belagt med gull, og klærne til de som gikk på de gyldne gatene skinte med en glans jeg aldri hadde sett maken til. Noen hadde kroner på hodet. Noen bar på harper eller vinger som ikke var synlige unntatt når de ønsket å fly. Akkurat da de begynte å prise Gud og sa, ”Hellig, hellig, hellig er Herren Gud Allmektig,” ble porten lukket...
Les mer...

Kapittel 10 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

Håpefull: -Jeg har vist deg grunnen til at de faller fra. Nå kan du fortelle meg om måten de faller fra på.

Kristen: -Jeg tror det skjer slik: Først slutter de, så langt det lar seg gjøre, å tenke på Gud, død og kommende dom. Så gir de gradvis opp sin selvdisiplin, som personlig bønn, styre sine lyster, passe sin oppførsel, angre synd og lignende. Så begynner de å holde seg unna levende, varme kristne. Siden neglisjerer de sine offentlige plikter, som å høre og lese Guds ord, gå på møter og slikt. Så begynner de å finne feil ved de kristne, og snakker stygt om gode disipler bak deres rygg. Så begynner de å omgås verdslige, umoralske og ondsinnede mennesker. De gir også i hemmelighet etter for syndig begjær og umoral; og leter etter slik praksis hos de som regnes som sanne, for at de kan skylde på deres eksempel. Etter dette leker de med synden åpenlyst. Så begynner de å vise hvem de egentlig er; rett og slett onde. Nå sitter de igjen fast i syndens hengemyr, og vil gå evig fortapt hvis ikke et nådens mirakel forhindrer det.

Les mer...

Kapittel 9 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

...jeg følte nå at om jeg hadde tusen liv, ville jeg med glede gi dem alle til tjeneste for Herren Jesus Kristus og hans sak...
Les mer...

Kapittel 8 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

...Kristen og Håpefull kom til de Herlige fjell, og gikk opp for å beskue det fantastiske landskapet. Der var frukthager og vingårder overalt, og en utsikt som de aldri hadde sett maken til...

Les mer...

Kapittel 7 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

...Kristen hadde ikke kommet langt fra byen, da han traff Håpefull som nettopp var blitt en pilegrim. Han fortalte Kristen at han var fra Tomhetens by, og at han hadde sett hvor stygt og urettferdig Kristen og Trofast var blitt behandlet av de brutale menneskene på markedet, og han hadde sett Trofasts henrettelse. Han hadde lagt merke til deres gode oppførsel i lidelsen, og det hadde fått ham til å omvende seg fra det verdslige livet, til troen og livet som en pilegrim...

Les mer...

Kapittel 6 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

...la alltid Guds rike være fremst i deres tanker, og stol trofast på de usynlige ting. La ingen ting på denne siden av himmelen få eie deres sjel. Vokt deres hjerter mot all lyst og forfengelighet, for ”hjertet er mer svikefullt enn noe annet og kan ikke leges” uten ved guddommelig nåde. Stålsett deres ansikter mot målet, for dere har all makt i himmel og på jord på deres side...
Les mer...

Kapittel 5 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

...på dommens dag vil jeg ikke bli spurt om hva menneskene syntes om meg; heller ikke vil jeg bli dømt etter hva du og verden synes. Men jeg skal dømmes etter Guds ord. Det Gud sier er best, selv om hele verden sier det motsatte...

Les mer...

Kapittel 4 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

...i ydmykhetens dal møtte Kristen harde prøvelser...
Les mer...

Kapittel 3 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

...han sto og stirret på korset, og lurte på hvordan synet av korset kunne ta bort hans skyld og skam. Han følte seg ikke lenger skyldig i noe. Hans samvittighet fortalte ham at alle hans synder var tilgitt. Han følte seg uskyldig, ren, glad og fri. Han visste at hans synder ble betalt av Han som døde på korset...
Les mer...

Kapittel 2 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

...vi har en tendens til å gi etter for våre kjødelige lyster heller enn å vente på tilfredsstillelsen ved de evige...

...det var mange mennesker som gjerne ville inn i himlenes rike, men som ble holdt igjen av frykt...

Les mer...

Kapittel 1 i boka "Pilegrims vandring" av John Bunyan

-Å, min kjære kone og barn. Jeg er så fortvilet over den fryktelige byrden i mitt hjerte. Jeg er blitt klart advart om at byen vår skal brennes opp med ild fra himmelen. Alt blir ødelagt og vi kommer alle til å gå til grunne, dersom vi ikke finner en måte å unnslippe på.

Les mer...