Undervisning om å gråte

Hva Bibelen sier om tårer og det å gråte, er tema for denne undervisningen.
Les mer...