Ludvig Hope (1871-1954) om å vende om

...å vende om er å skifte sinn og livsretning. Den som før har vendt seg bort fra Gud og gått sine egne veier i vantro, synd og verdslighet, han vender seg til Gud med sitt liv slik som det er, og vedgår sin dårskap. Å vende om er ikke å seire over det onde og så komme til Gud selvhjulpen, men det er å la seg frelse av en annen, når en ser at en ikke makter det selv. Å vende om er å legge ned motstanden mot Gud, det er å stanse spranget bort fra ham, og si: Her er jeg; om du vil, skal du nå få lov til å frelse meg. Den som da hører Frelserens ord: jeg vil! og legger seg tillitsfullt i hans armer, han er frelst...

...den store kunst også for en kristen senere i livet er å eie en barnlig tillit til Gud. Ingen makt kan seire over den som bygger sitt liv, i smått og stort, på det Jesus har gjort og det Gud har lovet i sitt ord. Han kan få sår i striden, men slipper han ikke sin frelser, så er han uovervinnelig. Hos Jesus kan den hjelpeløse være trygg. I ham er helvete stengt og himmelen åpen. Men utenfor Jesus er helvete åpent og himmelen stengt...

Les mer...

Erling Ruud om det uomvendte liv og det nye liv

...det gamle uomvendte liv beskrives best med at en lever for seg selv, søker egen vinning og nytelse, er selv livets midtpunkt.

Det nye liv trer klarest fram i at en lever for å vinne andre for Guds rike. Guds ære og vilje er blitt det største...

Les mer...

Undervisning om omvendelse fra døde gjerninger

Hva Bibelen sier om omvendelse fra døde gjerninger, er tema for denne undervisningen.
Les mer...