6 av 10 drikker aldri alkohol

...tall fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) som ble lagt frem i Ge­ne­ve i mai 2014, viser at 61,7 pro­sent av ver­dens be­folk­ning aldri drik­ker al­ko­hol. Det vil si at det er omlag 4,52 mil­li­ar­der av­holds­folk på jorda av to­talt 7,35 mil­li­ar­der. Samtidig er det sterke krefter som arbeider for at flere skal begynne å drikke....

Les mer...

George D. Pamplona om alkohol og kreft

...alle alkoholholdige drikker fremmer kreft. Dette gjelder også de man vanligvis tror har en viss medisinsk verdi, som vin og øl. Alkohol fører ikke bare til kreft ved høyt inntak, men også i små mengder. Et glass vin per dag øker risikoen for brystkreft hos kvinner med 250 %...
Les mer...

-Tro på Meg og Jeg skal gi deg et nytt liv

...Isaac hadde også et betydelig alkoholproblem. En morgen mens han satt og drakk skjedde det noe uventet.

-Plutselig stod Jesus framfor meg. Jeg tror det varte i bare noen sekunder, men det gjorde et sterkt inntrykk. Han var en mann i fotsid kappe, rundt 175 høy, med skjegg og lyst hår som det strålte et sterkt lys ut fra. Øynene var veldig blå og milde. Lyset var så sterkt at jeg ikke klarte å se lenge på ham. Så ble han borte, forteller Isaac.

Etter dette har han ikke smakt alkohol. Han fortsatte å gå i den lille evangeliske menigheten der de viste stor omsorg for syke Isaac

...et veldig sterkt lys fylte hele rommet. Det var Jesus som var der, men jeg kunne ikke se ham fordi det skinte så sterkt. Så hørte jeg stemmen hans:

-Tro på meg og jeg skal gi deg et nytt liv...

Les mer...

1200 forskningsstudier og 400 rapporter om sammenheng mellom tro og helse

...kristen tro ser blant annet ut til å gi høyere forventet levealder. I en studie fra USA ble over 20.000 representative amerikanere fulgt gjennom ni år. De som gikk regelmessig i kirken, hadde syv år høyere forventet levealder enn de som ikke gjorde det. For afroamerikanere var forskjellen hele 14 år...

...funnene tyder på at effekten er størst for dem som er ”genuint overgitt til Gud” og som har en tro på som påvirker tenkningen, atferden og relasjonene sine. De peker på en meningsfull virkelighetsoppfatning, sunne vaner og sterke sosiale relasjoner som viktige faktorer som aktive troende har større sjanser enn andre for å etablere i livet...

...de to britiske legene peker også på mange andre positive helseeffekter av aktiv tro: økt velvære og lykke, håp og optimisme, mening med livet, bedre selvtillit, bedre tilpasning til tap, mindre ensomhet, lavere depresjonsrate, lavere selvmordsrate, mindre angst, lavere rater for alkohol- og stoffmisbruk, mindre lovbrudd og kriminell aktivitet, mer stabilitet og tilfredshet i ekteskapet...

Les mer...

Carl Torp om hvordan bli kvitt alkoholisme

...det eneste helt effektive middel mot alkoholisme later til å være omvendelsen eller frelsen...
Les mer...

Billy Graham om hvordan to ekteskap ble reddet

...der det en gang var frykt og hat mot ektemann og far, er det nå kjærlighet og respekt for en mann som har gitt sitt hjerte til Kristus...
...
for noen få måneder siden hadde de vært mann og kone. Nå var de skilt. Mens de så hverandre i øynene, falt de om halsen på hverandre og gråt sammen. Uken etter giftet de seg igjen...
Les mer...

Flest dør av tobakk

...tobakk tar flest liv, mens alkohol er det rusmiddelet som gir størst sosiale problemer, ifølge en ny rapport. Samlet står tobakksbruk for rundt 18 prosent av alle dødsfall og omtrent 11 prosent av tapte friske leveår...
Les mer...

Rapport om psykisk helse, rusmiddelbruk og vold

...rusmiddelbruk, i første rekke av alkohol, er viktigste risikofaktor for at drap skjer i Norge...
Les mer...

Alkohol øker risiko for tarmkreft

...den store undersøkelsen om tarmkreft og alkohol pågikk i 16 år, og ble publisert i det anerkjente medisinske tidsskriftet Annals of Internal Medicine...
...jo større inntaksmengder av sprit, jo større sjanser for kreft...
Les mer...

Abort kan føre til rus og depresjon

...forskningen til sosiolog Willy Pedersen viste at abort er en risikofaktor for både rus og depresjon. Særlig gjelder det de kvinnene som er alene om beslutningen...
Les mer...

Kvitt alkoholisme etter forbønn på telefon

...etter forbønnen forsvant lysten helt. Jeg kan nå se på en flaske øl eller brennevin uten å kjenne noe trang...
Les mer...

Ruspårørende og arbeid

...brosjyren ”Begynn å snakke om det..” handler om hvilke muligheter en arbeidsplass har til å støtte og hjelpe pårørende til rusmiddelavhengige. Brosjyren kan lastes ned fra akan.no.
Les mer...

Arrogante leger og arbeidsgivere forverrer situasjonen for pårørende til rusmisbrukere

...for den som ikke blir trodd blir den fysiske eller psykiske plagen verre fordi man da føler at eksperten man henvender seg til ikke tar det alvorlig. Da blir situasjonen enda mer fastlåst. Nordlie opplever at det heller ikke alltid er så sprekt med arbeidsgiveres forståelse for situasjonen...
Les mer...

Helseplager hos pårørende til rusmisbrukere

...Egil Nordlie er assisterende klinikksjef ved Borgestadklinikken og har forsket på hvilke konsekvenser rusmisbruk  har for familiemedlemmene...
Les mer...

Alkoholforskning om alkohol og atferdsproblemer, konsentrasjonsproblemer og psykiske problemer

...tenåringer som har vært fulle mer enn ti ganger har oftere atferdsproblemer og konsentrasjonsproblemer enn andre jevnaldrende. Angst og depresjon er også mer utbredt hos denne gruppen...
Les mer...

Vitenskapelig forskning om tro og det å komme ut av rusavhengighet

...en studie slår fast at rusavhengige som fulgte et religiøst program i behandlingen, kom ut med et nesten ti ganger bedre resultat enn de som fulgte et ikke-religiøst behandlingsopplegg – ett år etter behandlingen opphørte...
Les mer...

Vitenskapelig forskning om religionens virkning på bruk av tobakk, alkohol og narkotika

...en rekke vitenskapelige undersøkelser slår fast at religion kan virke preventivt på bruk av tobakk, alkohol og narkotika både for unge så vel som voksne mennesker...
Les mer...

Samfunnsproblem: Alkohol

...mellom 1000 og 2000 dødsfall hvert år i Norge kommer av skader i forbindelse med en enkelt rus...

Les mer...

Alkohol øker risikoen for kreft

Det kan være en myte at det er sunt å drikke et glass alkoholholdig vin om dagen...

Les mer...