Biskop Thomas Ken om glede

...det største jeg har lært i livet, er å gjøre meg selv glad. Når jeg er uglad, tenker jeg på det Jesus gjorde for meg, da kan jeg ikke annet enn å bli glad igjen...
Les mer...

Undervisning om å glede seg i Herren

Hva Bibelen sier om det å glede seg i Herren, er tema for denne undervisningen.
Les mer...