Jeremia 9, 23-24 om visdom, makt, rikdom, forstand og gudsfrykt

...den vise skal ikke rose seg av sin visdom, den mektige skal ikke rose seg av sin makt, den rike skal ikke rose seg av sin rikdom...
...
den som roser seg, skal rose seg av dette: At han har forstand og kjenner Meg. Jeg er Herren som øver barmhjertighet, rett og rettferdighet på jorden. For i alt dette har Jeg velbehag, sier Herren...
Les mer...

Boka "Til Diognet" om lykke, storhet og det å ha Gud som forbilde

...lykke er ikke å ha makt over medmennesker eller eie mer enn andre eller være rik og undertrykke de fattige. Ved dette kan ingen etterligne Gud, for hans storhet er ikke av denne art. Men den som tar på seg sin nestes byrde, som bruker sin egen overlegenhet til å gjøre godt mot den underlegne, og som gir hva han har fått av Gud til nødlidende ... et slikt menneske har Gud som forbilde...
Les mer...

Thomas à Kempis om storhet

...den største og den beste er, når alt kommer til alt, den som tror minst om seg selv og som er ydmyk og takknemlig...
Les mer...

Erling Ruud om å utrette store ting og gjøre en innsats i verden

...det er ikke alltid de store evner som særpreger slike som har utrettet store ting og gjort en innsats i verden. Men de har alle som en vært flittige og arbeidsomme...
Les mer...

Singh om storhet

...et menneske er akkurat så stor som det lykkes for ham å bli til hjelp for andre...
Les mer...

Jesus underviser om storhet

...den som vil være stor blant dere, han skal være deres tjener...
Les mer...