2 millioner barn brukes i prostitusjon eller i pornografiske filmer

...150 millioner barn bor på gaten, 143 millioner barn er foreldreløse, 218 millioner tvinges til barnearbeid., 300 000 "barnesoldater" tar del i minst 30 ulike konflikter i verden. Noen er yngre enn 8 år gamle, 1 milliard barn lever i fattigdom, 121 millioner barn går ikke på skole, 40 millioner barn under 15 år lider under feilbehandling, 2 millioner barn brukes i prostitusjon eller i pornografiske filmer...
Les mer...

Sult

...hver dag dør 25.000 mennesker, av dem 18.000 barn, av sult og sultrelaterte årsaker...
Les mer...

...Jeg var sulten, og dere ga Meg mat...

Undervisning i Matteus 25, 31-46 om de evige følger av å gi de sultne mat...og av å ikke gjøre det...
Les mer...