Bedriftshelsen trenger en reform

...gjennomgangen viser at forskningen ikke er i tråd med hva blant annet FN ønsker at helsefremmende arbeid bør dreie seg om. De fleste av studiene er mer opptatt av hvordan den enkelte medarbeider må endre sin egen atferd enn at arbeidet og arbeidsplassen bør endres. De fleste studiene handler også mer om å forhindre sykdom enn om å fremme helse i positiv forstand...
Les mer...

Tillitsvalgte mener at sjefer ikke lytter

...sju av ti tillitsvalgte mener at sjefene deres ikke inkluderer ansatte i viktige beslutningsprosesser, viser en undersøkelse som De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte har gjennomført for ledelsesorganisasjonen Lederne...
Les mer...

Litt om effekten av kaffe

...ifølge en undersøkelse av Manpower Work Life blir du mer effektiv på jobben hvis du tar deg en kaffepause og skravler med kolleger. Det samme viser en undersøkelse for Hewlett-Pacard...

...kaffe ser ut til å beskytte mot diabetes type 2, skrumplever og alzheimer...

Les mer...

Kaffepausen forlenger livet

...en studie fra universitetet i Tel Aviv i Israel viser at kaffepausen, som bidrar til et godt arbeidsmiljø og givende småprat, forlenger livet til arbeidstakerne...
Les mer...

Lønner seg å ha vakre hager

...sykehus i USA har regnet på at det lønner seg å ha vakre hager. De ansatte blir lenger og pasientene har færre liggedøgn. Bruken av smertestillende medikamenter går også ned...
Les mer...

Fysisk aktivitet demper stress

...fysisk aktive personer er mindre stresset og mer energiske enn dem som ikke er fysisk aktive...
...
ut fra dette resultatet bør stressede tjenestemenn oppmuntres til å trene på fritiden ettersom det altså både gir mer energi og demper stress...
Les mer...

Om psykososialt arbeidsmiljø og helse

...en rekke faktorer viste seg å øke risikoen for å utvikle muskelskjelettsmerter: dårlige muligheter til å påvirke arbeidssituasjonen, manglende støtte fra sjefen, stress, tidspress og dårlige relasjoner med arbeidskollegene...
Les mer...

Høy selvbestemmelse gir bedre arbeidsmiljø og bedre resultater

...høy selvbestemmelse gir mindre stress, mindre utbrenthet og lavere sykefravær...
...å ha høy selvbestemmelse gir høyere jobbtilfredshet, samt tilfredshet med ledelsen og kolleger, samt tilfredshet med lønnen, samt opplever gode muligheter for avansement, vekst og utvikling. Disse medarbeiderne er også mer lojale overfor organisasjonen, stiller mer opp for å hjelpe kolleger, har høyere indre motivasjon og leverer høyere arbeidsprestasjoner...
Les mer...