Erling Ruud om menneskets naturlige lyst til sannhet

...av naturen har ingen mennesker lyst til sannheten. Alle er tilbøyelige til å pynte litt på sannheten om seg selv. Vi er alle av naturen selvbedragere...
...alle som vil sannheten, må følge Kristus. Han er sannheten. Alle som vil sannheten, må bøye seg for Guds ord, for der er den høyeste sannheten, ja den eneste...
...den dypeste visdom er å være sann mot seg selv og mot Gud. All verdens visdom er dårskap dersom den ikke erkjenner menneskets ondskap og Guds hellighet, vår fortapthet og Guds frelse...
...det går an å be om den høyeste visdom, og Gud vil gi den...
Les mer...

Undervisning om oppriktighet

Hva Bibelen sier om oppriktighet, er tema for denne undervisningen.
Les mer...