De fleste sliter psykisk etter abort

...85 % av kvinner som tar abort, får minst én psykisk reaksjon i ettertid...

Les mer...

Barna som dør i mors liv vokser opp i Himmelen

...jeg sørger når en mor mister sitt barn – selv når det bare er et foster. (…) Fra den stund det er liv i livmoren, vet jeg det. Jeg vet om de babyene som blir drept mens de ennå er i morens legeme. De aborterte liv er de utstøtte og de uønskede. Jeg vet om de dødfødte og de barna som blir født med handikap. Helt fra befruktningen finner sted er det en sjel. Mine engler går ned og bringer barna til meg når de dør. Jeg har et sted hvor de kan vokse, lære og være elsket. Jeg gir dem hele legemer og gjenoppretter de kroppsdelene som de mangler...

Les mer...

Takket Børre Knudsen for at datteren var i live

...prinsipielt spiller det ingen rolle om man graderer menneskeverd på basis av hudfarge, etnisk tilhørighet, kjønn, økonomi eller utviklingstrinn. Kvinnen er vel så mye offer som det ufødte barnet. I Knudsens øyne er det kvinnemishandling å tilby drap som løsning på et sosialt problem...
...underveis har han opplevd at kampen har påvirket enkelte kvinner til å bære frem det kjæreste de siden vet om i verden. Det opplevde jeg selv da vi skiltes på Bardufoss flyplass. En kvinne kom og takket ham for det kjæreste hun eide, hennes syv-årige datter. Jeg tror det kaster lys over hans utholdenhet midt i forfølgelsen og trakasseringen han store deler av livet har vært utsatt for. Det er lett å forstå at han i dag blir sett på som en Brand-skikkelse...
Les mer...

Erna Solberg om abortdebatten

-Jeg synes det blir litt spesielt å gjøre dette om til et spørsmål om kvinner eller bare likestilling. Det er et ganske stort etisk og moralsk spørsmål...
-Noe av det jeg har reagert på i debatten om disse temaene, er at de gjøres om til den type spørsmål. Det dreier seg om liv og død, det dreier seg om store etiske spørsmål og det dreier seg om moralske spørsmål for legene...
Les mer...

-Det var et lite menneske, en liten bror eller søster

...George W. Bush (f. 1946) var amerikansk president i perioden 2001-2009. I boka Decision Points – George W. Bush sine memoarer – kommer det frem hvorfor den tidligere presidenten er abortmotstander...
Les mer...

Kapittel 16 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

...nå vil jeg fortsette med å undervise dere om det jeg så i himmelen, og det vil hjelpe dere til å forstå noe av hva som foregår her på jorden...
...det betyr ikke noe på hvilken måte kvinnen unnfanger. Når hun er med barn, betyr det at det er liv, og ingen har lov til å ta liv, uten å bli en morder...
...Guds lov kan ikke tillate abort, men den menneskelige loven prøver å tillate det...
...i Himmelen er det et område hvor alle slike babyer bor, og hvor de vokser opp...
Les mer...

Peter Kreeft om abort

...dersom alle mennesker er skapt likeverdige, er slaveri og abort uakseptabelt...
Les mer...

Claire Culwell overlevde abortinngrep

-Jeg var en tvilling da jeg var i livmoren. I dag er jeg fortsatt en tvilling, men tvillingen min er ikke her, sier hun.
Les mer...

De tok ikke abort etter voldtekt

...vår erfaring var at svært få av disse kvinnene anså abort som en aktuell valgmulighet, til tross for at de opplagt ikke hadde ønsket å bli gravide, spesielt ikke under slike omstendigheter...

...dette var et svangerskap som de på ingen måte hadde ønsket, men når de nå var blitt gravide, var det ikke opp til dem å avslutte et liv som var påbegynt...
...bemerkelsesverdig at det gikk så bra som det gjorde med disse kvinnene mens vi observerte dem hos oss, og at barnet de fikk oftest ble en kilde til stor glede til tross for så negative omstendigheter under unnfangelsen...
Les mer...

Justin Bieber ser på abort som drap

...Justin Bieber (f. 1994) har hatt abortproblematikken nært inn på livet da han ble til som et resultat av en tenåringsgraviditet der moren valgte å bære frem barnet i stedet for å ta abort...
...abort er som å drepe et barn...
Les mer...

-Det er jo akkurat som i Hitler-Tyskland

...Norges stille Holocaust...

-Vi tar også livet av uønskede barn, bare på mer subtile måter, godt hjulpet av språklig ingeniørkunst, sa Neda Aberle.

Språkkunsten innebærer blant annet at drap på fostre omdøpes til ”prenatal eutanasi” og ”terapeutisk abort”...


-Det finnes ingen aborter som er terapeutiske, for ingen aborter kurerer verken noe eller noen. Selve termen ”abort på medisinsk indikasjon” er selvmotsigende, for en medisinsk indikasjon skal innebære at liv og helse fremmes. Den skal aldri oppgis som grunn for mord. En sykdomsdiagnose skal tjene som indikasjon for terapi, ikke for likvidering...

Les mer...

Litt om kjønnsbasert folkemord

...følge FN mangler det 200 millioner jenter i verden på grunn av kjønnsbasert folkemord...

-Hvorfor beholde jenter, når det er så vanskelig å ta vare på dem, spør en indisk mor som innrømmer å ha kvalt åtte av sine egne jentebarn for bedre å kunne ta seg av sin etterlengtede sønn.

Les mer...

Kapittel 11 i boka "Himlene er åpnet" av Anna Rountree

-Mitt kjære barn, du er fullstendig upålitelig. Etter hvert som min sønn vokser i deg, ser det ut som om du er mer pålitelig, men det er faktisk bare ham, og vil alltid være bare ham.
Les mer...

Boka "Yong Guy Park sin opplevelse fra Himmelen og Helvete"

-Jeg tjener Jesus i Hans rike. Han kalte på meg og befalte meg å dra til jorden. Han befalte meg også å ta deg med til Himmelen. Du er død. Men fordi familien din gråter over deg med stor sorg, så vil Han la deg leve litt til. Men nå ønsker Han å vise deg Himmelen og Helvete. Han vil vise det til deg, og du skal vitne om det til menneskene på jorden. Kanskje antallet mennesker som ender opp i Helvete kan begrenses og antallet mennesker som ender opp i Himmelen blir flere gjennom dette vitnesbyrdet. Dette blir ditt oppdrag...
Les mer...

-Jeg har to søstre, mamma

-Det kom en jente bort til meg i Himmelen, og hun bare klemte og klemte og klemte på meg.

Tonefallet hans ga klar beskjed om at han ikke likte den slags noe særlig...

...vi ønsket å tro at det ufødte barnet vårt hadde kommet til Himmelen. Selv om Bibelen ikke sier mye om disse tingene, hadde vi valgt å tro det. Men nå hadde vi et øyenvitne på at en datter vi aldri hadde sett, ventet på oss i evigheten...

Les mer...

Audun Storaas om å utføre abort

...jeg var underordna assisterende lege ved en større kirurgisk avdeling. Fikk liste over mindre oppdrag, blant annet ”utskraping”. Tenkte ikke nok over det eller var for feig til å protestere, og utførte aborten. Det var en vond opplevelse. Fremdeles, etter mer enn 50 år, kan jeg ha marerittlignende bilder på netthinnen av avrevne armer og bein med små fingre og tær i en blodig avfallsbøtte. Skulle gitt mye for å ha det ugjort...
Les mer...

Om abort før og etter fødsel

-Det er ingen prinsipiell forskjell på abort i mors liv og abort på et nyfødt barn, hevder medisinske etikere.

-Det vi kaller ”abort etter fødsel” (å drepe et nyfødt barn) burde være tillatt i alle tilfeller der abort tillates. Det gjelder også de tilfellene der barnet ikke er utviklingshemmet.

...spedbarnsmord var veldig vanlig før kristendommen kom til Vesten...

...romerske og greske filosofer ikke bare aksepterte spedbarnsmord, men også anbefalte det. Det at jødene og de kristne så det som dødssynd å avlive barn, ble omtalt som "ondsinnet og avskyelig" av historikeren Tacitus (105 e.Kr.)....

Les mer...

Fra et ufødt barns dagbok

...påstanden om at jeg enda ikke er et riktig menneske, men bare en del av mors kropp, er latterlig. Jeg har jo ikke en gang samme blodtype som mor...
Les mer...

Statsoverhode spesielt bekymret for avliving av ufødte funksjonshemmede

...da han uttalte seg mot abort, uttrykte prins Alois en spesiell bekymring for at funksjonshemmede fostre kan bli avlivet. Forslaget som folket skal ta stilling til, sier at slike barn skal kunne aborteres helt opp til termin. Det er tvilsomt at prinsregentens nei vil føre til noen konstitusjonell krise i Liechtenstein, selv om folket skulle stemme for lovendringen. I fyrstedømmets folkevalgte parlament, landdagen, er det nemlig bare syv av de 25 representantene som vil avkriminalisere abort...
Les mer...

Inntil ett års fengsel for abort i Liechtenstein

...under gjeldende lov er strafferammen ett års fengsel for å utføre abort i Liechtenstein...

...Polen, Irland, Malta og Liechtenstein er de eneste europeiske land som har forbud mot de fleste fosterdrap...

Les mer...

Forskning om abort og psykisk helse

...kvinner som tar abort har 81 prosent større sannsynlighet for å få psykiske lidelser i etterkant av denne typen inngrep. 10 prosent av alle psykiske lidelser kunne kobles opp mot abort...

...en ny undersøkelse fra University of Rochester Medical Center i New York viser at hvis en gravid kvinne tidligere har tatt abort har hun langt større sannsynlighet for å få fødselsdepresjon enn kvinner som ikke har abortert...

Les mer...

Adolf Hitler innførte abort for polakker 9. mars 1943

...abort for polakker ble innført av Hitler 9. mars 1943...
Les mer...

 Litt fra innholdet i den ungarske grunnloven

...O Herre, må den ungarske nasjon være velsignet...

...Ungarn skal forsvare ekteskapets ordning som en enhet mellom en mann og en kvinne...

...Ungarn skal forsvare familien som anses som grunnlag for å overleve som nasjon...

...menneskelig verdighet skal være ukrenkelig. Enhver skal ha retten til liv og menneskelig verdighet. Livet til et foster skal være beskyttet fra unnfangelsesøyeblikket...

Les mer...

Hva er provosert abort?

...provosert abort er et inngrep som gjør at svangerskapet avbrytes og fosteret dør...
Les mer...

Grunnlaget for den norske rettsstaten er truet

...når staten ikke setter sin makt inn på å tjene alle borgeres rettigheter, og særlig de svakestes, er det selve grunnlaget for rettsstaten som blir truet...
Les mer...

Den norske stat benekter alles likhet for loven

...enkeltmenneskets umistelige rettigheter må anerkjennes og respekteres av det sivile samfunn og den politiske myndighet. Menneskerettighetene avhenger verken av enkeltmennesker eller foreldre, og utgjør ikke noen innrømmelse fra samfunnets eller statens side; de er del av menneskets natur og er nedlagt i mennesket på grunn av den skaperakt det springer ut av. Blant disse grunnleggende rettigheter skal nevnes retten til liv og ethvert menneskes fysiske integritet fra unnfangelse til død...

...i det øyeblikk en lov unndrar en kategori mennesker den beskyttelse den sivile lovgivning skal gi dem, skjer det at staten benekter alles likhet for loven...

Les mer...

Formell medvirkning ved et abortinngrep er en alvorlig forbrytelse

...den som foretar en abort...blir ekskommunisert...ved at selve forbrytelsen blir begått...

...Kirken har ikke på denne måten til hensikt å begrense barmhjertighetens virkefelt. Den tilkjennegir alvoret i den forbrytelse som er blitt begått, den uopprettelige skade som er påført den uskyldig drepte, foreldrene og hele samfunnet...

Les mer...

Fosterdrap og barnemord er himmelropende forbrytelser

...helt fra det 1. århundre av har Kirken hevdet at provosert abort er moralsk galt. Denne læren er uforandret, og forblir uforanderlig...
Les mer...

Takket Lucia Sufryd (1912-2010) for at hun ble født

...for noen år siden ringte en voksen dame på døren i Tromsø og spurte etter søster Lucia. Hun lurte på om hun ennå levde. Tilfeldigvis var søster Lucia akkurat da på ferie til Tromsø. Hun skulle få en blomsterbukett av damen som takk for at hun hadde klart å overtale moren til ikke å ta abort. Damen selv var glad for å leve, og søster Lucia har denne fortjenesten at et liv ble reddet. Det var sikkert ikke det eneste tilfelle...
Les mer...

Kongen nektet å undertegne den nye abortloven

...Kong Baudouin (1930-1993), belgisk statsoverhode i perioden 1951-1993, nektet i 1990 å skrive under på en liberalisering av abortloven. Han begrunnet dette med sitt religiøse standpunkt og at kongen også burde ha mulighet til å følge sin samvittighet...
Les mer...

Om nasjonalsosialistenes "barmhjertighetshandlinger" og avgudsdyrkelse

...aldri noensinne, ikke under noen omstendigheter, må et menneske drepe en uskyldig - unntatt i krig og hvor det er tale om berettiget nødverge...
...
en følger den lære at det er tillatt å berøve mennesker livet hvis en ikke anser at deres liv er noe verdt...
...
ve det tyske folk når det hellig bud: Du skal ikke slå ihjel - det som Gud Herren under lyn og torden forkynte på Sinai - ikke bare blir overtrådt, men overtredelsen til og med tålt uten å bli straffet...
...
en mann på 55 år i anstalten Marienthal. Han var bare delvis sinnssyk og hadde et par uker i forveien gledet seg over å ha besøk av sin hustru og en sønn som var hjemme fra fronten. Avskjeden mellom far og sønn hadde vært tung. Faren var engstelig for at han ikke mer skulle få se sin sønn igjen. Nå er det omvendt sønnen som mister sin far fordi faren er kommet på listen over de "uproduktive". Den syke er i hvert fall ført bort, og slektningene venter på beskjed om at de kan hente asken mot betaling av et gebyr...
...
istedenfor å dyrke den ene, sanne, evige Gud, lager en seg etter behag egne avguder og tilber dem: Naturen eller staten eller folket eller rasen...
Les mer...

Annenhver kvinne i Oslo under 25 år velger å avbryte svangerskapet

...annenhver kvinne i Oslo under 25 år velger å avbryte svangerskapet. Mange av disse kvinnene ser seg nødt til å la være å fullføre svangerskapet på grunn av økonomi...
Les mer...

"Stop and think"

...sju millioner ufødte barn er fjernet fra mors liv i Storbritannia siden 1967. Over 200.000 abortinngrep ble utført i Storbritannia i 2009, 98 % av dem av sosiale årsaker, ifølge tall fra britiske helsemyndigheter...
Les mer...

Jesse Duplantis om fremtiden til barna som dør i mors liv

-Vet dere, her om natten drømte jeg at jeg var i himmelen. Jeg satt der med mine fire barn. Men siden jeg bare har tre barn, skjønte jeg at jeg måtte ha misforstått drømmen.”

Jeg så på henne og sa:

-Nei, du har fire. Husker du ikke at du hadde en spontanabort?

Deretter sa jeg til dem:

-Hold dere fast i stolene og hør på dette...

Les mer...

Barnabas' brev om fremkalt abort og drap av nyfødte barn

...”Barnabas’ brev” er en del av skriftsamlingen ”De apostoliske fedre”, en samling tekster fra det 1. og 2. århundre som i dag blir regnet som den eldste kristne litteratur etter Det nye testamente. Hans Nielsen Hauge sørget for den første oversettelsen av Barnabas’ brev på norsk i 1801...
Les mer...

Ufødte barn har grunnlovsvern i Irland

...70 prosent av irene støtter grunnlovsvernet som ufødte barn har i Irland, viser ny meningsmåling. Oppslutningen om grunnlovsvernet betyr også støtte til landets abortforbud, der unntaket er medisinsk intervensjon for å redde morens liv...
Les mer...

Deborah Morlani ble unnfanget ved voldtekt

-Hvorfor er det noen som hater oss som er unnfanget ved voldtekt, så sterkt at de vil dømme oss til døden bare på grunn av måten vi ble unnfanget på?
Les mer...

Du skal ikke drepe et foster ved abort

...du skal ikke drepe et foster ved abort, heller ikke skal du drepe et nyfødt barn...
Les mer...

Færre aborter i Finland

...det er særlig blant kvinner under 20 år nedgangen i aborter er størst...
Les mer...

Pave Johannes Paul II om stater med abortlov

...paven skriver videre at man må stille spørsmål ved regjeringer og storting som vedtar slike lover og trekker frem abortloven som eksempel:

-De må være klar over at de går ut over sin makt og er i åpen konflikt med Guds lov.

 

Les mer...

Hevdet at ideologien bak abortloven kunne føre til forslag om aktiv dødshjelp

...ga ut et argumenthefte hvor det ble advart mot å overlate til den sterkere parten (...) å bestemme om et svakere individ skulle miste livet dersom de så på det som "uønsket"...
...
i tiden framover mener vi det er viktig å hindre en utglidning på dette punktet også når det gjelder muligheten for "barmhjertighetsdrap"...
Les mer...

Gikk av som biskop da abortloven ble innført

-Jeg fikk et varsel fra Gud. Jeg føler meg som en soldat som har fått marsjordre...Jeg kan ikke leve av å ikke bli tatt alvorlig.
Les mer...

Abort kan føre til rus og depresjon

...forskningen til sosiolog Willy Pedersen viste at abort er en risikofaktor for både rus og depresjon. Særlig gjelder det de kvinnene som er alene om beslutningen...
Les mer...

Derek Prince om den syndige natur

...fra den tiden menneskene gikk bort fra Gud i sitt opprør, har de ikke vært villige til å godta sannheten som avslører de urettferdige gjerningene deres...
Les mer...

Israelske rabbinere vil ikke lenger tåle at Israel gjennomfører 50.000 aborter i året

...de fleste aborter er unødvendige...
Les mer...

"Det er ethvert barns rett å bli født  "

...i Polen henger det store veggplakater i bybildet for å sikre de ufødtes rettigheter...
Les mer...

Restriktive abortlover gir færre kvinnedødsfall

Rettsvern for ufødte barn synes å gi større trygghet for fødende kvinner, viser en rapport fra World Economic Forum i Davos...
Les mer...

Abby Johnson - fra abortklinikkdirektør til abortmotstander

...fosteret krøket seg sammen foran vakuumsuget...
Les mer...

Dr. Percy Collet om abort

...den stakkars kvinnen som har tatt abort vet ikke bedre. Hun gjør bare som de andre...prøver å finne en vei ut...
Les mer...

Abortloven og de politiske ledere 1979-2005

...selv om det er stor enighet om at det viktigste er å få reversert abortlovgivningen, arbeides det også med å anlegge sak mot politiske ledere og abortleger i forhold til brudd på menneskerettighetene og forbrytelser mot menneskeheten…
Les mer...

Barna som jorden ikke ville ha vokser opp i Himmelen

-Snakker du om aborter?

Han sa:

-Ja, disse barna kan nesten ikke vente til de får treffe sine mødre.

Les mer...

Norge er et av de aller fattigste land i verden

Mor Teresa vant fredsprisen i 1979 for sitt arbeid blant de aller fattigste i Calcutta. Hun kom med en sterk uttalelse..
Les mer...

Gud viste legen at hun var en massemorder

Legen Patty Giebink arbeidet i 12 år som abortlege ved Planned Parenthoods abortklinikk. Her utførte hun mekanisk tusenvis av aborter. I 2005 opplevde hun imidlertid at Gud talte til henne...

Les mer...

Mindre psykisk skadelig å føde enn å ta abort

Når tenåringsjenter blir gravide uten å ville det, gir abort langt flere psykiske plager enn om jentene føder, viser en amerikansk undersøkelse.
Les mer...

Provosert abort kan gi psykiske ettervirkninger

-Dette er den første norske undersøkelsen om ettervirkninger etter spontanabort, og den hittil største norske undersøkelsen om ettervirkninger etter provosert abort, forteller Anne Nordal Broen.

Les mer...

Sykepleiere ved abortavdelinger sliter med samvittigheten og moralske dilemmaer, ifølge ny forskning.

Høgskolelektor Benny Huser ved Høgskolen Stord/Haugesund har i forbindelse med sin doktorgradsavhandling fulgt 22 abortsykepleiere på jobb ved et av landets største sykehus.
Les mer...