Amma Teodora om hva som kreves for å gå inn gjennom den trange port

 Amma Teodora om hva som kreves
for å gå inn gjennom den trange port


Harald Olsen skriver:

"I naturen kunne man også finne bilder og symboler for åndelig erkjennelse og innsikt. Amma Teodora benyttet følgende bilde:

-La oss streve for å komme inn gjennom den trange port. Trær som ikke har mestret vinterens stormer kan ikke bære frukt. Slik er det også med oss. Vi lever i en stormfull tid, og det er bare ved å gjennomleve fristelser og prøvelser at vi kan skaffe oss en arv i det himmelske kongedømme.

Det fremgår tydelig av denne litteraturen at det er ørkenlivet og den asketiske praksis som innebærer den naturnærhet og naturkontakt som denne naturforståelsen springer ut av. Og siden denne naturforståelsen er så sterkt fokusert på Guds opprinnelige skapelsesorden, slik den kom til uttrykk i beretningene om Adam og Eva i Edens hage før syndefallet, får ørkenlivet og den asketiske praksis også det motiv å gjenopprette denne opprinnelige orden og rydde en vei til paradiset.

Den naturforståelsen vi finner hos ørkenens fedre og mødre er altså mangfoldig, nyansert og realistisk, og langt fra noen idylliserende naturromantikk. Naturen er en arena der både gode og onde krefter utspiller seg. Naturen - og i særlig grad ørkenen - kan være både truende og beskyttende. Men midt i naturens mangetydige og motsetningsfulle framtoning opplever ørkenasketene en grunnleggende enhet og sammenheng. De utvikler en naturfølsomhet som uttrykker en grunnleggende helhetlig virkelighetsforståelse. Denne opplevelsen av helhet og sammenheng, også mellom tilværelsens motsetninger, skyldes at alt er uttrykk for Guds skapervilje og omfattes av Guds samlede skapelsesplan. Derfor opplever menneskene også en dyp harmoni og et fellesskap med alt som er skapt (Olsen, 2008, s. 115-116)."


Kilde: Olsen, Harald. (2008). Ørkenvind. Arven fra ørkenens fedre og mødre. Oslo: Verbum.