Undervisning om visdom

Undervisning om visdom

Hva Bibelen sier om visdom, er tema for denne undervisningen.

 

Ordspråkene 11, 30

...den som vinner sjeler, er vis.

Salomos ordspråk 14, 16

Den vise frykter og vender seg fra det onde, men en dåre er overmodig og selvsikker.

Jakobs brev 3, 17

..Den visdommen som er ovenfra, er for det første ren..

Efeserbrevet 5, 15-16

Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den lagelige tid, for dagene er onde.

Ordspråkene 1, 1-7

Ordspråk av Salomo, Davids sønn, Israels konge: De er gitt så en skal lære å kjenne visdom og få rettledning, så en skal forstå forstandige ord, så en skal ta imot rettledning til klokskap, rettferdighet, rett og oppriktighet, for å gi den enfoldige klokskap og den unge mannen kunnskap og evne til å skjelne rett. En vis hører og øker sin lærdom, og den forstandige skal få del i kloke råd, så en kan forstå ordspråk og billedtale, de vises ord og deres gåter. Frykt for Herren er begynnelsen til kunnskap, men dårer forakter visdom og rettledning.