Litt om visdom

Egenskapene wisdom (visdom, klokskap), understanding (forstand, vett, forståelse, dømmekraft, skjønn), counsel (evne til å finne gode løsninger / gi gode råd), fortitude, knowledge (kunnskap, kjennskap, erfaring), piety (fromhet, gudfryktighet) og fear of God (gudsfrykt) er ifølge katolsk, anglikansk og luthersk kristendom gaver fra Den Hellige Ånd.

Litt om visdom

En grunnleggende filosofisk definisjon av visdom er å bruke kunnskapen på best mulig måte. Visdommens motsetning er folly (dårskap, dumhet, fjollethet).

Den kristne filosofen Thomas Aquinas hevdet at visdom er alle dyders ”far”.

Ifølge inuittisk tradisjon er utvikling av visdom målet med undervisning. En inuitteldste sa at en person ble vis da vedkommende kunne se hva som trengte å gjøres og deretter utførte dette uten å bli bedt om det.

Filosofen Nicholas Maxwell mener at akademia bør endre fokus fra tilegnelse av kunnskap til å søke og fremme visdom. Maxwell definerer visdom som evnen til å innse hva som er av verdi i livet, for en selv og for andre.

Forskere innen forskningsfeltet positiv psykologi har definert visdom som evnen til å koordinere kunnskap og erfaring og dets målrettede bruk for å øke velværet. Med denne definisjonen, kan visdom antageligvis måles ved å bruke følgende kriterier:

-En vis person har kunnskap om seg selv.

-En vis person virker oppriktig/ekte og direkte med andre.

-Andre mennesker spør en vis person om råd.

-En vis persons handlinger er konsistente / i tråd med vedkommendes etiske oppfatninger

Gudsfrykt er begynnelsen til eller grunnlaget for visdom ifølge Ordspråkene.

Salomo ble ifølge 2. Krønikerbok gitt visdom av Gud som svar på bønn.

Visdom er av større verdi enn gull og sølv ifølge Ordspråkene 16, 16.

 

Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Wisdom, lest 15.04.2012