Kapittel 6 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 6

Kvinnen grepet i hor

”I Johannes evangelium kapittel 8 leser vi: "Men Jesus gikk til Oljeberget. Og tidlig om morgenen kom han atter til tempelet." Ja, jeg liker også å komme tidlig opp om morgenen. "Og alt folket kom til ham, og han satte seg og lærte dem."
Ja, Jesus var en lærer. Når du kommer til himmelen, vil du finne ut at Jesus underviser, og erkeenglene underviser også. "Da kom fariseerne og de skriftlærde med en kvinne som var grepet i hor. Og de stilte henne framfor ham." Kan du forestille deg en kvinne som blir grepet i hor og blir plassert midt i blant dem. "Og de sa til Ham: Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i hor. I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Hva sier du?" Jeg snakket med Moses om dette. Jeg snakket med Moses angående denne handlingen, og deretter snakket jeg med Jesus om samme sak. Moses sa at Jesu ord overgår Mose lov. Jesu ord er mye større enn loven. Det finnes ikke lenger noen lov der. Loven er oppfylt i kjærligheten. "I loven har Moses foreskrevet oss at slike kvinner skal steines. Men hva sier nå du?" Dette sa de for å friste Ham og for å få klagemål imot Ham. Men Jesus huket seg ned og skrev med fingeren på jorden." Jesus er en person som har stor nød, omsorg og barmhjertighet for folk. Dette er kjærlighet. I himmelen satt jeg på Nådestolen. Jesus er full av nåde, og uten Guds nåde er det ingen mulighet å komme til himmelen. Vi har alle syndet og kommet til kort når det gjelder Guds herlighet. "Og de ble ved å spørre, og da rettet han seg opp og sa: Den av dere som er uten synd, han kaste den første sten på henne." Hva Jesus mente med dette, var følgende: En synder kan ikke skrive en synder. Det er bare Jesus som kan skrive en synder. Synd er synd, om det er i ditt hjerte eller om det er i din sjel. Synd er synd, og den eneste måten synden kan fjernes fra ditt hjerte, er gjennom Jesu blod. "Og Jesus bukket seg atter ned og skrev på jorden. Men da de hørte det, gikk de ut den ene etter den andre. De eldste først, og Jesus ble alene med kvinnen som sto der." Jeg spurte Moses om dette i himmelen, likeså spurte jeg Jesus. Jesus fortalte denne kvinnen at han ba henne stoppe å synde, ikke fortsette lenger med det der. Jesus ga henne en anledning til å bli født på ny. Til å komme i det rette forhold til Gud. Men punktet er dette som jeg vil bringe fram her nå. Alle disse som gikk bort - jeg antar at de hadde gjort dette en eller annen gang. De hadde kanskje kikket gjennom et nøkkelhull eller gjort noe annet som ikke var rett. Selv om du kjenner Herren, eller du kjenner hele bibelen fra 1. Mosebok til Johannes Åpenbaring, så betyr ikke det det samme som at du kan dømme. For bibelen sier veldig klart at hvis du dømmer her nede på jorden, så skal du bli dømt der oppe. Gud er virkelig den store dommer. Og jeg er så takknemlig til Gud at det ikke er jeg som skal dømme, eller dømme denne kvinnen. Men Jesus satte en betingelse overfor denne kvinnen. Han fortalte henne at hun ikke skulle gå tilbake og gjøre det samme om igjen. Hun skulle slutte med de tingene der. Stoppe det fullstendig og bli hellig likesom Jesus var hellig. Jesus ga henne en sjanse.

 

Loven og nåden


Da jeg talte med Moses og Jesus om dette i himmelen, sa Moses til meg: "Vi hadde loven, og vi måtte holde oss til loven før Jesus kom. Den eneste måten vi kunne holde oss til det som var rett, var å ha loven og holde oss til den. Men det som loven ikke kunne gjøre, det kom Jesus med : sannheten, nåden, freden og gleden og tilgivelsen. Det var den eneste måten å unnslippe all fordømmelse, vanskeligheter og prøvelser." Når du får Jesus i ditt hjerte, blir det så vidunderlig. Da har du ikke lyst til å synde mer. Da får du kjærlighet i ditt hjerte. Det er lykke. Vet du at fordømmelse er en forferdelig ting. Når du har fordømmelse i ditt hjerte, så kan du ikke se menneskene i øynene. Du ser ned til forskjellige kanter, fordi du har samvittighetsproblemer eller karakterproblemer. I Antiokia ble de første kalt kristne. Vet du hvorfor? Jo, fordi de fulgte etter Jesus Kristus. Det er Ham vi følger. Og jeg tror at denne kvinnen fulgte Jesu råd og fulgte ham. Jeg så henne i himmelen, og det var det jeg elsket. Men vet du hva Jesus sa? "Det er ikke én av disse fariseerne her, men de er over der. Det er ikke én av de som fordømte henne som er her." Så la oss være forsiktige med hva vi sier, tenker og gjør. Gud er en Gud av nåde og kjærlighet og sannhet. For når sannheten får frigjort dere, da blir dere virkelig frie. Og Jesus sa til Moses i himmelen: "Jeg er sannheten."
"Å ja," sa Moses. "Du er sannheten."
Å, halleluja! Det er samtale som pågår i himmelen. Pris skje Gud!


Liten eller stor synd


Det var en kvinne som var så selvrettferdig at hun ikke trodde at hun var en synder. Jeg sa til henne: "Jeg skal forklare deg det. Ta et rent glass og fyll det med rent vann. Så tar du littegran jord oppi glasset. Ta en eller to teskjeer og rør det rundt. Ville du drikke det nå?" Nei, det ville hun sikkert ikke. Bare en liten synd er nok til å gjøre deg uren og holde deg borte fra himmelen. Det er det samme om du har syndet lite eller mye. For Gud gjør ikke forskjell på folk. Men det er ofte en forskjell, og det er at en person som har syndet mye, han elsker mye.

 

Jesus er klippen og verdens lys


Gud har gitt meg dette budskapet å bringe rundt om i verden. Jeg kan forlate misjonsfeltet for det er overlatt til andre. Arbeidet der er grunnlagt på Klippen, og det som er grunnlagt på Klippen, det står. Jeg så denne Klippen i himmelen, Jesus. Han er denne klippen. Peter ble kalt for en klippe, og det er riktig på en måte. Jesus sa: "På denne Klippe."
Det betyr ikke på Peter, men på Jesus Kristus selv.
"På denne Klippe vil jeg bygge Min menighet, og dødsrikets krefter skal ikke beseire den." Helvetes porter er rett overfor den venstre siden av Gud. Du kan se over der. Men jeg kan si deg en ting, og det er at vinden blåser nedover mot dette sted og ikke oppover. Det er en sterk vind utenfor himmelen, og denne vinden blåser nedover mot helvetes avgrunn. Men her i himmelen er Nådestolen. Gud er full av nåde, og jeg priser Ham for det. Det var bare gjennom Hans nåde og kjærlighet jeg kunne klare å komme inn i himmelen. Det er det samme for deg. Det var ikke for noen av mine gjerninger som jeg hadde gjort ute på misjonsmarken som fikk meg til å komme til himmelen, men det var på grunn av Guds grenseløse kjærlighet og nåde. Det var i nåde Han så til meg da jeg ba desperat om å få komme til himmelen. Jesus er verdens lys. Han er lys i himmelen, men Han er også verdens lys. Når du åpner ditt hjerte for Jesus, så kommer det lys på innersiden hos deg. Når du åpner deg for Jesus, så får du frelsens lys i ditt indre. Du kan bare bøye deg ned og ta imot Ham, og du får Hans fred og glede.

 

Jesu hjerte og de ti bud


Jeg har lært meget om kjærlighet, ikke bare fra himmelen, men også fra syndere. Spesielt kom jeg i kontakt med en mann som var en stor synder og som fikk sin synd tilgitt, og denne mannen lærte jeg mye av. Han som før hadde vært en morder, ble fylt med Jesu kjærlighet. Det er bare Gud som kan forandre en manns hjerte. Jesus viste meg sitt hjerte i himmelen. Han åpnet det opp for meg, og Jesu hjerte var fullt av kjærlighet. Har du hørt før dette uttrykket å få et forandret hjerte? Det er bare Jesus som kan forandre hjertene. Du skjønner at Jesus hadde Sitt legeme i himmelen. Moses hadde bare sin sjel der, men Jesus har hele Sitt legeme der. Det er et perfekt legeme. Det var flere legemer der, men Moses legeme var ikke der, bare hans sjel. Folk kan si hva de vil, men det var det jeg så, og det jeg så, det holder jeg meg til. De ti bud er også oppskrevet og satt inn i himmelen, de ti bud som Gud ga til Moses. Men de ti bud er ikke skrevet på hebraisk eller engelsk. De er skrevet på Guds språk. De henger rett ved tronen. Rett under loven, der er Jesus. Han er under, Han er over og Han er rundt der, for Han er oppfyllelsen av Loven.

 

Jesu gjenkomst og karene i himmelen


Kjære venn, vær rede for Jesus kommer snart. Han kommer tilbake til jorden for å hente sitt legeme, sin menighet. Da skal Herren dra tilbake i triumf med sin menighet. Da er det mulig å få se alle disse symbolene som er i himmelen, fra begynnelsen og helt til slutten. Jesu arbeid er ennå ikke stoppet. Det fortsetter på denne jord gjennom Hans tjenere, og det er helt spesielt å få lov til å ta hånd om Guds ord og få bringe det ut. Disse hemmeligheter som Gud har åpenbart for oss. Vi skal behandle dem meget forsiktig, ikke uvørent. Det er veldig viktig å behandle disse tingene med guddommelig ærbødighet. Jeg så Guds kar i himmelen. Vet du at du er et Guds kar? Et kar for Gud? Du er et tempel for Den Hellige Ånd når du har mottatt Jesus. Jeg så Guds kar i himmelen. Hva mener du med karene i himmelen? Jo, det var kar med Guds kraft. Det var bare en som kunne røre ved de karene, og det var Jesus, Guds sønn. Disse karene var fulle av Guds kraft og Guds herlighet. Fulle av kjærlighet som bare Jesus kunne håndtere. Forleden dag var det en jødisk kvinne som spurte meg om jeg så Moses i himmelen. "Ja," sa jeg. "Jeg så Moses i himmelen. Jeg så Moses og Jesus tale sammen i himmelen. Da hun hørte dette, knelte hun ned, og tårer strømmet nedover hennes kinn. Jeg var sikker på at denne kvinnen vil komme for å høre mer om dette her. Jeg tror at dette budskapet skal forvandle både jøder og muslimer. Jesus sa at Han ville bringe disse sammen. Jeg ønsker å bringe dette budskapet ut. Jeg er riktignok 81 år gammel, men jeg ønsker å være med. Hvert eneste ord som Jesus sa her på jorden, er inngravert på tavler i himmelen. Han tok hvert eneste ord med seg til himmelen. Jeg sto der og leste bibelen i himmelen. Å, halleluja, jeg elsker bibelen. Jeg elsker å lese Jesu ord om og om igjen. Jesu ord kommer aldri til å bli ødelagt eller tilintetgjort (Collett, 1991, s. 66-72).”


Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.