Kapittel 7 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 7

 

Alt er skapt av Gud


”Jesus og erkeenglene fortalte meg hvordan det himmelske fungerer. Jeg ble også tatt bort til det himmelske vindu for å se inn i evigheten. Jeg så ned og kunne se alle planetene med det himmelske øye som Gud ga meg mens jeg var i himmelen. Gud er den eneste som har skapt alle ting, og han har satt solen på sin plass for å gi jorden og de omliggende planetene den varme og energi som de behøver, og å gi ting på jorden mulighet til å vokse. Men himmelen er annerledes. Man trenger ikke sol i himmelen, for den er selvforsynt. Himmelen er en stasjonær planet som er skapt av Gud, vår himmelske Far, for englene, erkeenglene og menigheten. De forløste vil bo i himmelen sammen med Jesus, for Han er hode for menigheten på jorden. Han er Herre og Konge for de som blir renset i hans blod og som er blitt døpt i Den Hellige Ånd og ild. Jesus fortalte meg mange ting om himmelen. Blant annet hvordan hele universet og alle solsystemene fungerer. Alt fungerer etter Guds hellige ordre. Jeg kunne se ned på jorden og også se hva som skjedde der. De som er på jorden vil enten følge djevelen og hans onde makt eller så vil de vandre med Gud og med Hans engler, og sammen med Hans herlige menighet for å tilbringe evigheten i himmelen. Det er ingen ende på evigheten. Den har ingen begynnelse og ingen slutt. Den har alltid vært der, og vil alltid fortsette å være. Gud kom ut av evigheten sammen med Sin Sønn og Den Hellige Ånd for å bygge himmelen. Den er bygget med den ene hensikt at englene og Guds barn, som er forløst med Lammets blod, skal bo der.

 

 

Jeg så ildsjøen

 


Jesus tok meg med over Livets elv, og vi gikk videre bort til himmelens vindu, og der så jeg inn i evigheten. Der så jeg rett ned til ildsjøen. Med mine åndelige øyne kunne jeg se ildsjøen. På samme måte som evigheten er endeløs, så er ildsjøen bunnløs. Det er dit de ufrelste skal gå, de som ikke har villet akseptere Jesus som deres Frelser, men har forkastet Ham på jorden, og som sier at det ikke er noen Gud. Vi leser om det samme i bibelen hvor det står om dåren at han sier i sitt hjerte: Det finnes ingen Gud. Det er i sannhet tåpelig å si at det ikke er noen Gud. For det er en Gud, det er en evighet. Det finnes frelse, og det finnes et evig liv. Det er bare Gud som skjenker liv.

 

 

Guds trone


Himmelen er et fantastisk sted. Den er veldig stor. Den har sin egen forordning når det gjelder kraft som Gud har skapt for å opplyse himmelen. Da jeg vandret med Jesus, kunne Han automatisk opplyse den Staden hvor Lammet er dens lys. Gud er en ild. Gud er ånd. Gud er kjærlighet. Guds trone er som et stort fjell, og den er et fantastisk sted. Det er mange veier og trapper som fører opp til Guds trone. Den er tusenvis av kilometer høy. Gud sitter på toppen, og Jesus sitter ved Hans høyre hånd. Det er tolv innganger opp til Guds trone, og hver inngang går opp fra Guds alter. Guds trone er spesielt laget for at Gud Fader skal sitte på den. Gud Fader sitter i midten på toppen av tronen. På disse tolv veiene opp, kan du knele ned for Gud i tilbedelse. Det er i den lavere del av himmelen de danser. Når du går opp til Gud, så kommer du til et platå hvor du kan tilbe Ham. Jeg fikk det privilegiet å gå der opp, og da jeg nådde opp til Guds føtter, falt jeg ned og tilba. Ved Guds trone lovpriser de Ham dag og natt. Foran Guds trone skal vi tale det himmelske språket, og dette kommer ut av vårt indre. Fra vårt indre skal det strømme levende vann. Med andre ord: Gud skal fylle oss med Sitt språk. Når vi kommer til himmelen, trenger vi ikke lenger å lære noe språk. Erkeenglene taler bare Guds språk.

 

Den store dommen


Jeg fikk også vite hvor stedet var hvor den store dommen skulle finne sted. Alle skal foran domstolen. De som er blitt frelst, skal bli representert av Jesus. Jesus er vår representant i himmelen. Dersom du skulle innfor en jordisk domstol, så er det en dommer og en jury samt flere mennesker som ville starte rettssaken. Hvem ville representere deg der dersom du trengte representasjon? Det ville være forsvarsadvokaten.

Hvem vil representere deg i himmelen? Jo, Jesus. På grunn av Hans blod, vil ikke noen av Jesu egne bli fordømt og kastet i ildsjøen. Jesus er Talsmannen innfor Faderen når det gjelder oss som er kjøpt fri. Vi er blitt forløst i Lammets blod. Vi får ingen straff. Amen. Den store tronen er hvit. Gud er dommeren. Gud skal dømme alle etter deres gjerninger. Jesus skal stå mellom Gud og deg. Og Jesus vil si: "Dette er mitt barn som er renset i Mitt blod." Og du skal gå over til den høyre siden hvor fårene står, i sammen med de frelste. Er ikke det fantastisk? Er det ikke vidunderlig å få være sammen med fårene i stedet for å være sammen med geitene? Og så vil Jesus si: "Jeg kjenner deg."
Og til geitene vil Jesus si: "Jeg kjenner dere ikke. Dere har aldri bedt om å bli renset i Mitt blod." Du må ikke gå glipp av dette. Aksepter Jesus som din frelser. Husk at det skal finne sted en dom innfor Guds hvite trone. Og det er du selv som må bestemme deg. Om du ikke lar deg representere av Jesus, så vil du bli dømt etter dine egne gjerninger. Dersom Jesus representerer deg, så blir det ingen dom. Da vil du få være sammen med Jesus for alltid. Jeg ville ikke ta sjansen på å vente til jeg står foran Guds trone og der bli dømt, for å finne ut hvor jeg skal hen.

Det ble veldig klart for meg i himmelen at du må omvende deg og ta i mot syndenes forlatelse og si: "Jesus, redd meg." eller "Jesus, frels meg!" Det er alt du trenger å si. Men du må mene det. Skriften sier: Tro på Meg. Tro at Jesus er Messias, at Han er Guds Sønn. At Jesus betalte prisen på Golgata.

 

Jesu skjønnhet


Vet du hva jeg har sett i himmelen? Det skal jeg fortelle deg. Det skal være en plass lik Golgata. Stedet vil bli akkurat slik som det var i virkeligheten. Jeg behøvde ikke spørre hvem Jesus var, for jeg har selv sett Ham. Husker du den gang Tomas kom til Jesus, og Jesus sa: "Stikk din hånd inn i Min side."
Dette sa Jesus til Tomas på grunn av at han tvilte. Da svarte Tomas: "Min Herre og Min Gud."
Jesus sa da: "Salige er de som ikke ser og allikevel tror."
Da jeg var i himmelen, holdt Jesus Sin hånd utstrakt mot meg. Jeg har sett naglemerkene i Hans hender, og jeg hadde så lyst til å omfavne Jesus. Bare Jesu nærvær var så vidunderlig da vi gikk og snakket sammen. Hans hender var så milde og Hans hode så nydelig. Jeg ble fasinert av Hans øyne da Han talte til meg. Jesus sa til meg: "Du er Min."
Å, halleluja! Jesus sa: "Du er min. Jeg har kjøpt deg, Percy. Du tilhører Meg, Percy." Når du er kjøpt med Jesu blod, så er du også rede til å komme til himmelen. Og når han har kjøpt deg, så er du Hans. Jesus er trofast. Han vil at du skal være i himmelen med Ham. Da skal du gå å tale med Ham. Du har mulighet til å gå å tale med Jesus i mange millioner år. Hvem vil ikke ha en spasertur med Jesus? Når du kommer til himmelen, så får du oppleve det.

 

Tilbedelse og lovsang


Jeg ble vist tilbedelsesrommet i himmelen. Det er foran Guds trone. La oss si at du står foran alteret og ser over forsamlingen av de forløste sjeler som er samlet der. Du står da sammen med en utallig skare. Musikken begynner å spille, og alle begynner å synge og prise Herren. Alle priser Gud samtidig. De er alle ett. Ville ikke du også være der og løfte hendene? Alle klappet for Jesus, og så begynte alle å danse. Alle forskjellige typer mennesker begynte å danse og prise Herren. Kjære venn, du må ikke gå glipp av dette stedet (Collett, 1991, s. 73-78).”


Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.