Emanuel Swedenborg (1688-1772) om motiv for makt


Emanuel Swedenborg (1688-1772) om motiv for makt


Emanuel Swedenborg skriver:

"Det er to måter å ha makt på. Én består av kjærlighet til vår neste, den andre av kjærlighet til seg selv. I sitt vesen er disse to former for kjærlighet rake motsetninger. Et menneske som styres av nestekjærlighet, vil alle vel og elsker ingenting mer enn å være til nytte, det vil si å tjene andre. Å tjene andre vil si å ville andre vel og være til nytte, om det er i kirken, fedrelandet, fellesskapet eller medmenneskene. Dette er deres kjærlighet og det som gleder dem i hjertet. Når slike mennesker får høye stillinger, fryder de seg over det, men gleden er ikke på grunn av verdigheten, men på grunn av at de nå kan gjøre mer nytte for seg og det på en mer omfattende måte. Det er dette som menes med å ha makt i himlene.

De som derimot lar egenkjærligheten lede dem til å få makt, ønsker ingen andre enn seg selv godt. All nytte de gjør, gjør de utelukkende for sin egen ære og berømmelse, for det er bare dette som betyr noe for dem. For dem er det å hjelpe andre bare et middel til at de selv skal tjenes, æres, og at de skal kunne herske. De streber ikke etter høye stillinger for det gode de da kan gjøre for fedrelandet og kirken, men for at de kan være høyt på strå, at de kan stråle, vinne ære og berømmelse, og på den måten glede seg over seg selv
(Swedenborg, 2011, s. 471)."


Kilde: Swedenborg, Emanuel. (2011). Himmel og helvete. Oslo: Vidarforlaget.