Kapittel 9 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 9

 

Hellig tilbedelse"Å, hvilket fantastisk sted himmelen er. Det er et sted for de gjenløste, de som er blitt renset i blodet. Fra Golgata får du din billett til himmelen. Når du kommer til himmelen så er tusen år som en dag. I himmelen skal vi gå fram for Guds trone og tilbe Faderen, spille på instrumenter og danse foran Ham. Det er viktig at vi allerede her på jorden begynner å praktisere dette. I himmelen finnes det største dansegulvet som du noen gang har sett. Hele dansegulvet er av glass. Bruden må gjøre seg rede. Hun må øve seg i å danse og synge for Herren og prise Ham. I himmelen løfter de begge hendene mot Gud og tilber Han i hellig skjønnhet. Når du kommer til himmelen er du virkelig hellig. Og der sier du: "Hellig, hellig, hellig er Gud allmektig."

 

 

Fargene på instrumentene


En annen vidunderlig ting som jeg så i himmelen, var instrumentenes farger. Intet sted har en slik skjønnhet når det gjelder farger. Blant annet så jeg tusen blå trompeter. Dersom du fikk høre alle disse tusen trompeter på en gang i himmelen, vil du begynne å prise Gud. Og så vil jeg fortelle detg om de mange pianoer som jeg så der. Det var flere tusen av dem. Hvem var det som spilte på dem? Jo, det var englene. Hvordan kan englene lære å spille piano så snart? Jo, fordi de har Guds kunnskap. De behøver ikke å ta spilletimer. De bare setter seg ned ved disse instrumentene og spiller til Guds ære. Jeg kan fortelle deg at det er den mest underbare musikk som du noen gang har hørt. Så vil jeg si deg litt mer om de klingende bjellene som jeg har fortalt deg litt om. Du vil undres på hvor store disse bjellene er. Dersom du hadde hatt en slik bjelle her på jorden, så ville den ha veid 10 tonn. Og disse bjellene, både store og små, hang der i himmelen. De bare hang der som i løse luften. De hang over hodene våre, og de bare ringte. Det er bare Gud som kan klare å gjøre slikt. Ingen mennesker kan gjøre dette på samme måte. Det er Gud som står bak dette.

 

Gatene og vognene i himmelen


En annen underbar ting er gatene i himmelen. Her på jorden er gatene laget av forskjellig slags dekke. Men i himmelen er de av gull. Hvilke transportmidler har de der? Jo, de har vogner så store som fly. De kommer ned og lander som fly. På grunn av himmelens store utstrekning, så er også gatene tusenvis av mil lange. Jeg så en spesiell bred gate som var beregnet til landingsplass for disse vognene. Den var som en kjempestor flyplass - mange tusen mil lang. Alt i himmelen er så mye, mye bedre enn her nede på jorda. Det finnes ingen dårlige motorer, heller ikke flyulykker eller andre katastrofer. Alt er fullkomment. Jeg vil få deg til å forstå at himmelen er et sted av aktiviteter. Det er ikke et sted hvor du sitter borte i et hjørne. De forskjellige menighetene vil ikke få hvert sitt hjørne. Det finnes ikke et hjørne for baptister, eller metodister eller for de episkopale, eller et annet for katolikkene. Nei, det finnes ikke noe slikt i himmelen. De er alle renset i Jesu blod. Vil du ta en himmelsk tur, kan du fly i en av disse vognene og ta en tur rundt Guds trone og tilbake igjen. Du kan også ta en tur ut gjennom de himmelske portene og fly rundt den himmelske planeten og tilbake igjen. Dette er noe av det som foregår der oppe. Det er alltid en stor aktivitet der. Alt dette er gjort i stand av Gud. Han kan gjøre alle ting millioner ganger bedre enn noe menneske kan gjøre.

 

Velkomsten i himmelen


Da jeg var der oppe, kom det en stor gruppe med forløste ånder inn i himmelen. Hver gang et menneske dør, som er Guds barn, så forlater deres ånd jorden og gjør en seks timers reise til himmelen for å leve i Guds bolig for all evighet. (Percy sier 12 timer på kassetten, men tidligere på kassettene sier han 6 timer.) Under mitt 5 ½ døgns opphold i himmelen, kom det inn en mengde ånder - jeg kunne ikke telle dem nøyaktig - gjennom himmelens port. Disse kom rett inn foran Guds trone, for de hadde gjort seg rede til å leve i himmelen, og de ble hilst velkommen. De måtte så vente på sine legemer til tiden var inne. Legemet deres er fortsatt nede på jorden, men deres ånd er i himmelen. Men ånden er den mest vidunderlige delen av det menneskelige vesen. Din ånd kan tenke, din ånd kan forstå, din ånd har kunnskap og visdom og alle de ting som Gud ønsket den skulle ha. Hvorfor? For når mennesket ble skapt av Gud, lå det der i Edens hage som et legeme laget av jorden. Det kunne ikke bevege seg. Men vet dere hvem som fikk liv i mennesket? Jo, det var Gud som blåste Sin egen ånde inn i menneskets nese. Mennesket ble da levende og sto opp fordi det ble til en levende sjel. Det ble levende. Dette beviser en ting. Det er at livet som får meg til å bevege meg her nede på jorden, er forårsaket av din ånd. Men hva er det som gjør at ditt legeme holdes i live? Jo, det er blodet. Blodet sirkulerer i kroppens blodårer. Da jeg var i himmelen og min kropp lå der på bakken, var blodet fortsatt i mitt legeme, og jeg var akkurat slik som Adam var. Da jeg lå der, kan jeg ikke huske hva som skjedde rundt meg. Ikke én eneste ting i løpet av disse 5 ½ døgn. Dette beviser at livet, kunnskapen og evnen til å oppfatte er i menneskets ånd. Det er vår ånd som skiller oss ut fra dyrene. Det er noe inne i oss som gjør at vi kan tenke, som gjør at vi kan be, som gjør at vi kan forstå. Dette har sin årsak i din ånd som bor i deg.

 

Alle er lykkelige


Når din ånd forlater ditt legeme og går til himmelen, så blir din ånd lykkelig. Lykkelig i Gud og full av glede. Depresjon derimot, er et verk av djevelen. Det følger med sykdom og alle andre onde ting som et menneske kan møte. Men det motsatte av dette, er glede. I himmelen var alle mennesker fulle av glede. Det var ingen der som var bekymret og nedslått på grunn av at de ikke hadde nok penger å betale husleia. For det er ingen leie å betale. Heller ikke var det noen som sa at de ikke hadde nok penger til å betale telefonregningen. Der oppe finnes det ingen telefon, så derfor behøver du ikke å betale noen telefonregning. Ingen utgifter til mat eller noe annet. Derfor har du en fullstendig glede i himmelen. Med andre ord så finnes det ingen bekymringer der. Kan du forestille deg i ditt sinn Abraham, Moses, Jesus, meg og alle de andre der fulle av glede? Kan du forestille deg at Moses er lykkelig og sier: Halleluja, ære til Gud på Guds språk, og si: Hellig, hellig, hellig. Og Jesus, Guds Sønn, vandrer omkring i blant dem alle og gir undervisning. Hvorfor? Jo, fordi Han er Messias, og Han er Den som døde her nede på jorden og var villig til å henge på et kors. Din ånd har også følelser. I himmelen kan du føle gleden, lovprisningen til Gud, ja, alle himmelens vidunderlige ting. Du vil få en offisiell velkomst, og du vil bli en innbygger der gjennom evigheters evigheter. Du behøver ikke gå rundt der etter hundre år og vente på at du skal dø. Etter at tusen år, fem tusen år, ti tusen år er gått, er du like full av glede. Det er heller ingen natt der, ingen sorg, ingen tårer, og du lever i fullstendig seier. Her nede kan du si av og til at du ikke har seier. Du er kanskje nede i en dump. Men jeg kan fortelle deg at det finnes ingen dump i himmelen. Alle gleder seg og lever i kjærligheten som finnes der (Collett, 1991, s. 85-89).”


Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.