Kapittel 13 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 13

 

De himmelske basuner og oppstandelsen”Ta din bibel og les Apostlenes gjerninger kap. 2, vers 6: "Med ett kom det en lyd fra himmelen som av et veldig fremfarende vær og fylte hele huset der de satt." Lyd i bibelen kan oversettes med brak eller noe som eksploderer i luften. Bibelen taler også om erkeengelens basun eller basunen fra himmelen. Jeg hørte at det ble blåst i basunen i himmelen. En mengde basuner, ikke bare én, men millioner basuner, og jeg mener millioner. Flere millioner basuner som alle spilte. Når de blåste i disse basuner på Sion, da sier jeg at det ble blåst. Men Sion skal komme ned fra himmelen, og disse basunene skal komme ut i det ytre rom. Når de blåser i basunene i det ytre rom, skal ørene til de som ligger i gravene høre disse basunene. Kan du forestille deg å være i stand til å tale til de døde, for de er døde. Men disse ørene, og de døde legemene nede på jorden, vil høre disse basunene blåse, Sions basuner som kommer ned i fra himmelen. Men så vil det være en spesiell basun. Erkeengelen trer frem med sin basun, og denne basunen vil lyde når de døde skal oppstå. Tiden har kommet, minuttet er her. Tiden har kommet da jorden skal gi fra seg sine døde. Bare forestill deg de bena som er begravet i jorden, og som vil være der i hundrevis av år, vil begynne å bli levende. Tær blir levende. Liv vil begynne å komme tilbake igjen til beina, til legemet, og ørene blir hele igjen. Vi tenker på helbredelser her nede, og vi tenker på å reise opp de døde, men få har blitt reist opp. Jeg så en som ble reist opp fra de døde en gang. Men kan du forestille deg de millioner som vil bli reist opp fra de døde fordi Sion blåser i basunen. Basunen vil lyde, Guds basun vil lyde. De døde i Kristus skal først oppstå, og vi som er tilbake skal bli tatt opp for å møte Herren i luften.

 

 

Gjenforeningen


Da vil det bli et inntog i himmelen. Basunen vil blåse ved himmelens porter og fortroppen vil dra inn. Halleluja! Og når basunene går i ring på utsiden, da vil menigheten komme inn. Å, halleluja! Hvor vidunderlig det vil være når menigheten kommer inn, herliggjort og i lovprisning til Gud. Gravene har gitt fra seg de døde, og de kommer inn i himmelen. Hva så med alle sjelen i himmelen? Det vil bli et stort møte der. Jeg vil forklare hvordan møtet vil forløpe. Det er bare legemene som kommer inn. Sjelene vil komme ut fra himmelen for å møte dem, men så blir de atskilt igjen når de går inn i himmelen, ble det forklart meg. Så vil de møtes igjen, og det vil være en stor gjenforening mellom sjelen og legemet. Å, ære til Gud for den store gjenforening mellom sjelen og legemet i himmelen. Etter dette kommer dommen, men vi er allerede der inne. Vi vil ikke gå gjennom dommen. Menigheten vil ikke gå gjennom dommen, for den har ikke noe som skal dømmes. Vi har blitt gjort rene og hellige. Hvordan? Vi ble gjort rene gjennom ordet. Så, mine venner, ta Guds ord og studér det nøye, så dere er rede til å gå fremfor Guds trone.

 

Duften og et innviet liv


Etter denne store samlingen, vil millioner av blomster falle ned. Du skulle ha kjent duften i himmelen. Jeg har kjent duften. Jeg kjente denne nydelige herlighet. Og duften, den nydelige duften var så virkelig. Bare trekk inn Guds ånde. For det er Guds åndedrett som fyller hele himmelen. Det er en slik ren ånde. Du ånder den rett inn i din sjel. Hvordan kan jeg noen gang bli den samme etter å ha vært der? Nei, det er ingen mulighet for det. Jeg vil ikke ha del i denne verden. Det er ingenting i verden som er noe for meg. Selvfølgelig har jeg likt å spille tennis og svømme. Jeg har også likt å spille fotball. Jeg likte sport, svømming og alle slike ting. Etter å ha vært i himmelen, har jeg ikke noe ønske om å fortsette med disse ting. Ikke noe ønske i det hele tatt. Jeg ønsker bare å leve et liv satt til side for Jesus.

 

Ingen tyngdelov


Når jeg vil sammenligne denne verdens bygninger med himmelens. Jeg har lett overalt og har ikke funnet noe som kan sammenlignes med bygningene i himmelen. La oss gå tilbake til himmelen, og jeg skal beskrive boligene for dere. Hvis en bolig ligger bak en annen, da behøver du ikke å se ut av vinduene for å se Guds trone. I himmelen er det ikke noe som er oppe og nede, inne eller ute. Det er virkelig ikke det. Over hele verden kan du tenke på den måten, men i himmelen er det ingen tyngdelov eller gravitasjon. Derfor kan du se opp eller ned, og det er ingen forskjell - for du bare ser. Det er ingenting der som får ditt syn til å bli hindret eller dempet. Det er ingen gravitasjon der. Alle boligene der er laget slik at en har fullkommen utsikt til Guds trone. Dersom du skal beskrive Guds trone, så er det bare en stor stol som står der. Guds trone er så vidunderlig. Det er alle slags nydelige steiner rundt tronen, samt mange levende ånder og vesener, og alle har de sitt blikk rettet mot Gud. Alle disse vidunderlige vesener er levende og ikke døde (Collett, 1991, s. 109-112).”


Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.