Kapittel 14 i boka "Jeg vandret i Himmelen med Jesus" av Percy Collett

Kapittel 14

 

Den himmelske visdom”Visdom er en av de store virkeligheter i himmelen. Den visdommen som er i oss. Vi vet! Jeg trengte ikke stille spørsmål da jeg var i himmelen. Du trenger ikke å stille noen spørsmål mer. For du vil vite alt. Bare Guds visdom vil være større enn de andres i himmelen. Ingen vil noensinne overgå Gud i visdom, men vi vil være lik Ham. Vi er bare en del av Ham i evigheters evigheter. Det er en slik stor og vidunderlig virkelighet med den visdommen som kommer inn i deg sammen med kunnskapen og innsikten. Du vil bli en innpodet del av Guds skapning.

 

De små barna


Nå vil jeg ta en titt på de små barna. Jeg har blitt spurt så mange ganger: "Hva med de små barna?" De små barn var i himmelen, og de vil vokse opp til en bestemt størrelse. De vil ikke bli så store som en fullvoksen, men de vil vokse til en bestemt størrelse hvor de vil være som små engler i himmelen. Men de vil fortsatt lovprise Gud, og de vil ha den samme kunnskap og den samme visdom. Den samme som de voksne har. Den kunnskapen som blir gitt dem. Har alene det formål at de skal lovprise Gud.

 

Abort er mord


Angående et menneskes liv, så er det forferdelig å ta liv, for eksempel abort. Livet begynner med unnfangelsen. Da starter livet. Så det er mange mordere på denne jorden som myrder det lille livet i morens mage. Jeg vet at Gud vil tilgi dem, men de må omvende seg fra de mord de har begått. Jeg kan fortelle deg at det er en morders handling som blir begått ved abort. Jeg spurte om dette. De sa at de som begår mordene vil være som en hvilken som helst morder. Det vil ikke være noen forskjell fra en som myrder med pistol, sverd eller kniv. De blir alle regnet som mordere. Vet du også en ting til. Det er forferdelig når du tenker på det. Menneskene forsøker å finne sin egen vei slik at de kan glede seg på denne jorden, gjøre den mer behagelig. Men jeg sier deg at i himmelen er det glede som overgår all forstand. Denne verdens gleder og skjønnhet kan ikke sammenlignes med Guds kraft og herlighet. Den stakkars kvinnen som har tatt abort, hun vet ikke bedre. Hun gjør bare som de andre. Hun prøver å finne en vei ut. Derfor blir hun fanget i klørne på morderne som utfører mordet. Jeg angriper ikke kvinnen, men jeg anklager den legen som utfører mordet. Men hvis kvinnen omvender seg og ber Jesus tilgi henne og rense henne i sitt blod, da vil hun gå dit som en hvilken som helst annen. For Jesus tilgir synd. Han tilgir alle slags synder. Alt du trenger å gjøre, er å si: "Jesus, frels meg og rens meg i ditt blod!"
Jeg tror ikke det er noen synd som er for stor for Jesus, bortsett fra synd mot Den Hellige Ånd. Jeg vil ikke komme innpå dette, med jeg vet at alt er rent i himmelen.

 

Baksiden av Guds trone


På baksiden av Guds trone, er det en mengde frukttrær. Nydelige trær, mye frukt. Det må nesten være ekstratilskudd av frukt der. Hvordan blir frukten transportert i himmelen. Du har nemlig millioner av miles der oppe. De blir transportert i vogner. Frukten blir distribuert til alle. Å, hvilken tid det vil være når vi kan spise Guds frukt i himmelen.

 

Fullkommen kjærlighet


Det vil være en konstant kunnskap og kjærlighet. Så begynte Gud gjennom Jesus å forklare meg hva kjærlighet er. Kjærlighet sies å dekke over en rekke synder. Men i himmelen er det ingen synder som kan ødelegge. Det vil ikke være noen synd å dekke der. All synd er borte. Derfor vil det være en fullstendig kjærlighet. Kjærligheten vil være mellom sjelene i himmelen. Perfekt kjærlighet. Ingen vil si: "Jeg gjorde det bedre enn deg, derfor fikk jeg en bedre plass i himmelen enn deg."

 

Avgrunnen


Jeg vil forklare deg hva avgrunnen er. Det er en forferdelig plass. Den er lik en glidebane. Da jeg så ned i avgrunnen, så kunne jeg bare se en endeløs avgrunn. Det er dødens evighet. Der tilbringer sjelene evigheten. Djevelen vil også være der. Det vil være mye sjalusi der. Alle løgnerne, tyvene, og de som ikke omvendte seg, er der. Det kommer til å være en stor mengde, ja, en voldsom stor mengde. Djevelen er denne verdens gud, og guden til sjelene der nede. Det vil være ødeleggelse og pine. Det er forferdelig å tenke på den ilden som er der. En helvetes ild brenner der. Har du noen gang fått et glimt av helvetesilden, så vil du komme deg ut derfra. Jeg vil passe på hva jeg holder på med, for ikke på noe vilkår vil jeg dit ned. Jeg vet at jeg ikke går dit, men hva med deg? Har du omvendt deg? Har du sagt? "Herre, jeg vil ikke til avgrunnen. Vær så snill å rens meg i ditt blod." Jeg ønsker å be for syndere akkurat nå. Herren ba meg om det: "Kjære Far. Jeg ber deg tale til de dyrebare sjelene som hører dette. Dersom de hører om dagen, om kvelden eller når det skulle være. Tal til deres hjerter, å, tal til dem, Herre! Å, Gud, be dem tale til deg og si: "Jesus, frels meg og rens meg i ditt blod." Du som hører dette og ikke har omvendt deg. Vær så snill og omvend deg, for avgrunnen er så forferdelig, og jeg vet at du ikke ønsker å gå dit. Gå ned på dine knær akkurat nå og si: "Jesus, jeg ønsker å omvende meg fra mine synder og at du skal rense meg i ditt blod."

Vet du at når du gjør dette, så er det din billett til himmelen.
Hvis du tjener Ham og tror på Hans ord etter at du har omvendt deg, få da tak i en bibel og gå til en du vet kjenner Guds ord og be ham: "Lær meg Guds ord!"
Dette er din inngang. Du blir renset ved Guds ord.
Da vil du få bo i Guds hus til evig tid.
Alt er til deg. Du trenger bare å si:
"Jesus, redd meg, for jeg vil ikke til avgrunnen, men til himmelen."
Bibelen sier at helvete har forstørret seg,
dvs at det har blitt dobbelt så stort som det skulle ha vært.
Å se på det med mine himmelske øyne var forferdelig.
Du kommer ikke til å dø der, men være i live i all evighet, i en evig pine.
Jeg avskyr å fortelle deg at du må dit fordi du sa at det ikke var noen Gud,
og fordi du ikke ble renset i Jesu blod.
Det er ganske hardt å snakke om dette,
men jeg må gjøre det fordi jeg ikke vil ha din sjel på mine skuldre.
Jeg vil at du skal vite at det er en vei ut. Veien er å kalle på Jesus. La oss be denne bønnen nå:
"Kjære Jesus, jeg ønsker å gi mitt hjerte til Deg.
Jeg ønsker å bli renset i Ditt blod.
Jeg ønsker å bo i himmelen og bo i Ditt hjem i evighet,
Jeg ønsker å tjene Deg, Jesus.
Jeg ønsker at min kone, mann og barn skal bli født på nytt.
Jeg vil ikke blande meg mer med denne verden.
Jeg vil ta i mot deg, Jesus, min frelser."
Dersom du sa dette sammen med meg nå, har du evig liv og er rede til å gå til himmelen i dette øyeblikk. Guds dom kommer til å være en fryktelig ting.
Det blir en rettferdig dom.
Men jeg vil fortelle deg at de som går til helvete,
vil være berettiget til å gå dit.

 

Vintreets frukt og Livets vann


I himmelen vil vi motta instruksjoner av Gud. Instruksjonene kommer gjennom Jesus og erkeenglene. Det vil være evigvarende lærdommer og ikke bare midlertidige. Gud kommer til å holde oss oppreist i himmelen. Jeg skal fortelle deg at vi vil bli holdt oppreist ved Guds kraft og herlighet. Det vil ikke være noen frafalne der, fordi vi vil bli holdt oppreist i himmelen. Vi vil forbli sterke gjennom Guds kraft. Vi skal drikke i himmelen. Vi skal drikke vintreets frukt. Det rene vintreets frukt. Frukten i himmelen har saft i seg. Jeg liker appelsinjuice, men når jeg smakte på vintreets frukt i himmelen, så har den en helt vidunderlig smak. Du har smakssans der, og du er i stand til å drikke av denne vidunderlige frukt. Du vil også være i stand til å drikke av Livets vann. Du vil altså drikke, spise frukt, få kunnskap, men du vil ikke spise kjøtt i himmelen. For det vil ikke være noen der som du kan spise (Collett, 1991, s. 113-118).”


Kilde: Collett, Percy. (1991). Jeg vandret i Himmelen med Jesus. Moss: Esca Forlag.